Terug naar overzicht

Hoe voorkomen we suïcide bij LHBT-jongeren?

10 oktober: Symposium en lancering website

Als je als jongere ontdekt dat je lesbische, homo, bi of transgender (LHBT) gevoelens hebt, is dat vaak flink schrikken. De meeste jongeren wennen op den duur aan het idee en durven er dan met anderen over te praten. Maar voor anderen blijft het moeilijk: vooral als je te maken krijgen met pesten, discriminatie of geweld. Veel van deze Nederlandse jongeren doen dan een poging tot zelfmoord. Onder homo-, lesbische en bi-jongeren is het aantal zelfmoordpogingen zelfs (tot) vijf keer hoger dan onder hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ook onder transgenderjongeren lijkt suïcide veel voor te komen. Hoe krijgen we deze zorgwekkende aantallen samen omlaag?

MOVISIE en COC Nederland willen suïcidaal gedrag onder LHBT-jongeren helpen verminderen. Wij lanceren een website die in nauwe samenwerking met LHBT-jongeren zelf ontwikkeld is. Dit gebeurt tijdens een minisymposium voor LHBT-jongeren en voor professionals en vrijwilligers die met jongeren werken. Experts op het gebied van suïcidaal gedrag en LHBT-jongeren geven adviezen, en bekende rolmodellen gaan met jongeren in gesprek. Onder voorbehoud hebben hiervoor toegezegd: Cornald Maas, Mirella van Markus, Wart Kamps, Sipke Jan Bousema, Raffaëla Paton  en Veronique Renard.

Op

how to win a guy

woensdagmiddag 10 oktober lanceren COC en MOVISIE deze website in Utrecht. Als u aanwezig wilt zijn kunt u zich hier aanmelden: www.movisie.nl/10oktober

 Programma woensdag 10 oktober 2012

14. 00 uur            Welkom door Judith Schuyf, projectleider.

14. 05  uur             Doelen en achtergrond van de website.
Toelichting door interventieontwikkelaar Hanneke Felten, samen met Maurits Boote.

14. 20  uur            Hoe zorgen we dat LHBT-jongeren goed worden ondersteund door ouders en professionals? Discussie tussen experts op het terrein van suïcidepreventie, roze hulpverlening en jeugdgezondheidszorg, onder leiding van Judith Schuyf. Met: Dr. Erik Jan De Wilde, Prof. Dr. Theo Dorelijers, Marianne Steijnis en Drs. Thomas Wormgoor.

15. 15  uur               Pauze

15. 25 uur                Lancering website: jongeren en BN-ers drukken op een grote knop waarna de website verschijnt. Het promotiefilmpje wordt getoond.

15. 30 uur                Bekende rolmodellen en LHBT-jongeren over hun ervaringen en visie.  Gesprek geleid door Maurits Boote en Hanneke Felten.

16.00 uur                 Afsluiting door Koen van Dijk, directeur COC Nederland.

16. 15 uur                 Borrel

zp8497586rq