Terug naar overzicht

4th International Intersex Forum in Amsterdam

Van 20-23 april a.s. wordt het 4de Internationale Intersekse Forum in Amsterdam gehouden. Het forum brengt activisten en organisaties uit de hele wereld die zich bezighouden met de emancipatie en het behartigen van de belangen van mensen met een intersekse-conditie bjieen.

De eerste forum-bijeenkomst werd in 2011 in Brussel gehouden. Daarna volgden bijeenkomsten in Stockholm (2012) en Malta (2013). Tijdens die laatste bijeenkomst werd de zogenaamde Verklaring van Malta aangenomen. Daarin wordt beëindiging van de discriminatie van mensen met een intersekse-conditie en het recht op lichamelijke integriteit, autonomie en zelfbeschikking geëist. Deze verklaring is daarna het uitgangspunt geworden voor internationale rapporten van de Raad van Europa en de Verenigde Naties over de eerbiediging van de mensenrechten van personen met een intersekse-conditie.

Het forum wordt georganiseerd door het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) en ILGA-World. Voor de invulling van het programma is een organisatiecomité van intersekse-leiders uit alle delen van de wereld gevormd.

Het forum is uitdrukkelijk bedoeld voor intersekse-activisten uit de hele wereld. Voor mensen voor wie de kosten van het bijwonen van het forum bezwaarlijk zijn, bestaat de mogelijkheid om een beurs aan te vragen. Beslissingen daarover worden genomen door het organisatiecomité.

[Bron/Illustratie: 4th International Intersex Forum Amsterdam]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!