Terug naar overzicht

Aanbevelingen Nationale Ombudsman MOP Spaarnwoude

Het recreatieschap Spaarnwoude liet in het verleden weten dat zijn zich houden aan de ‘normale opsporingsmethode’, maar daar denkt de Nationale Ombudsman anders over.

Volgens de Nationale Ombudsman is het vereiste van correcte bejegening niet geschonden en is er ook geen sprake van discriminatie, omdat er ook wordt opgetreden tegen heteroparen die seksueel contact hebben. Maar het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is wel onvoldoende gerespecteerd.

De Nationale Ombudsman stelt in zijn aanbevelingen dat de boswachters in het recreatieschap in het verleden te ver zijn gegaan met de handhaving door seksueel contactzoekende mannen zonder directe aanleiding naar een identiteitsbewijs te vragen en kentekens van auto’s te noteren zonder dat er een strafbaar feit kon worden geconstateerd. Hiervoor ontbreekt de wettelijke basis en bovendien is onvoldoende gebleken dat het voor de boswachters noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak.

Volgens het recreatieschap Spaarnwoude gebeurt dat inmiddels niet meer en lopen deze aanbevelingen dus in de pas met het huidige beleid van de boswachters. Er is nu voor alle partijen duidelijkheid geschapen, zegt een woordvoerder van Spaarnwoude.

De Nationale ombudsman is ervan overtuigd geraakt dat er van op een razzia lijkende schoonveegactie geen sprake is. De boswachters voeren hun dagelijkse werkzaamheden uit, waarvan het uitvoeren van surveillances en optreden tegen buitenseks een onderdeel is. Dat zij gebruik maken van verrekijkers, acht de Nationale ombudsman gezien de omvang van het recreatiegebied niet onjuist.

Jarenlang is de mannenontmoetingsplaats door het recreatieschap gedoogd. Populair zijn vooral het Noorderbos en de parkeerplaats rondom het naaktrecreatieterrein bij boederij Zorgvrij. Sinds 2007 probeert het recreatieschap de overlast van de seksueel contactzoekende manenn tegen te gaan.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discrminatie.