Terug naar overzicht

Advies weigerambtenaren onder Donner een farce

Het kabinet kon het niet eens worden over de weigerambtenaar en vroeg daarom onlangs advies aan de Raad van State. ‘Nu wordt dat advies geschreven onder verantwoordelijkheid van de man die in het kabinet altijd tegenstander was van afschaffing van het fenomeen weigerambtenaar’, aldus COC-voorzitter Bergkamp.

Ook een ander lid van de Raad van State, de heer

Ben Vermeulen

, liet zich in de media verschillende keren onomwonden uit over de weigerambtenaar. Hij noemde mensen die pleiten voor afschaffing van de weigerambtenaar ‘intolerant’, ‘seculiere libertairen’ en ‘politiek correcte scherpslijpers’ en betitelde de vrijheid van godsdienst bij een recente lezing als ‘de moeder van de grondrechten’. In een publicatie van de Commissie Gelijke Behandeling schreef hij over de weigerambtenaar: _‘Het kabinet heeft zich (…) op het standpunt gesteld dat alles bij het oude blijft, en bij het oude moet blijven (…) Het zal niet verbazen dat wij dit standpunt juist achten’._

Het COC heeft, gezien de standpunten van Donner en Vermeulen, twijfels over de onpartijdigheid van het komende advies van de Raad van State over de weigerambtenaar. Het COC acht een dergelijk advies ook niet noodzakelijk, omdat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) al over de kwestie heeft geadviseerd. De CGB vindt, op grond van een gewetensvolle afweging van grondrechten, dat het kabinet met een wettelijke regeling een einde moet maken aan het fenomeen weigerambtenaar. Dit advies wordt onderschreven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Onlangs oordeelde een grote Kamermeerderheid ook dat er op korte termijn een einde aan het fenomeen weigerambtenaar moet komen.

Het COC wil dat (toekomstige) leden van de Raad van State, die zich publiekelijk over de weigerambtenarenkwestie hebben uitgelaten, niet bij de totstandkoming van het advies betrokken worden.

Vandaag maakte het kabinet bekend dat minister Piet Hein Donner per 1 februari 2012 vicepresident wordt van de Raad van State als opvolger van Herman Tjeenk Willink.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.