Terug naar overzicht

Aids Fonds: "PrEP verdient etiket 'pretpil' niet"

In Amsterdam begint een proef met een middel dat moet beschermen tegen infectie met hiv. Dat betekent niet dat er wordt aangezet tot onveilige seks, schrijft Ton Coenen, directeur van het Aids Fonds, op donderdag 26 juni in Het Parool.

‘De ‘pretpil’ komt naar Amsterdam’, zo opende Het Parool van maandag de voorpagina. Daarmee werd gerefereerd aan de proef met het hiv-preventiemiddel PrEP die in Amsterdam van start gaat. Tijdens die proef wordt PrEP verstrekt aan een kleine groep homomannen en transgenders met een verhoogd risico op hiv, en wordt de toepasbaarheid van het middel in Nederland onderzocht.

Het Aids Fonds juicht het project toe. Waarom? Omdat het beschermende effect van PrEP bewezen is en het naar verwachting een kosteneffectieve aanvulling vormt op de reguliere hiv-bestrijding. De angst voor negatieve gevolgen van de pil is begrijpelijk, maar niet terecht.

Ongeveer twee derde van de duizend jaarlijkse nieuw hiv-infecties in Nederland betreft homomannen. Dat komt niet doordat zij vaker dan anderen onbeschermd seks hebben. Sterker nog: ruim zeventig procent van de Nederlandse homomannen gebruikt consequent een condoom tijdens de seks, meer dan het landelijk gemiddelde.

Net als veel hetero’s heeft een kleine groep homomannen toch moeite met condooms. Als een homoman geen condoom gebruikt, weten we dat de kans dat hij hiv krijgt statistisch gezien groter is dan gemiddeld. Dat is een bedreiging voor zijn eigen gezondheid, én voor die van zijn sekspartners. Naast mannen die onlangs een soa hebben gehad of partners van mannen met hiv die niet behandeld worden met medicatie, kunnen zij er daarom voor kiezen deel te nemen aan de proeft met PrEP. Een keuze die hem en zijn sekspartners beschermt. Een verantwoordelijke keuze.

De angst voor een toename van andere soa’s dan hiv omdat gebruik van PrEP mogelijk aanspoort tot seks zonder condoom, is begrijpelijk. Voor die angst bestaat echter weinig wetenschappelijke onderbouwing. Uit verschillende buitenlandse studies blijkt dat er géén sprake is van een toename van andere soa’s wanneer PrEP wordt gebruikt.

Alertheid in Nederland, ook vanuit het professionele veld, blijft desondanks noodzakelijk. Dit is een van de redenen waarom er voor gekozen is een proef te starten voordat PrEP werkelijk beschikbaar komt, zoals in de VS al het geval is. Deelnemers worden regelmatig getest op soa’s en gewezen op het belang van condoomgebruik. Door de proefsetting kan goed worden nagegaan wat dit doet met condoomgebruik en de eventuele toe- of afname van andere soa’s.

Verwacht wordt dat PrEP niet alleen een effectief middel is voor de individuele en de publieksgezondheid. Uiteindelijk kan het de maatschappij kosten besparen.

We weten dat er een reële kans bestaat dat de groep die in aanmerking komt voor PrEP vroeg of laat hiv krijgt wanneer de pil niet wordt geslikt. Een hiv-behandeling kost per persoon twintigduizend euro per jaar. In de VS kost PrEP tussen zes- en tienduizend euro per jaar. Het is nog niet zeker wat PrEP zal kosten als het beschikbaar komt in Nederland, maar vaststaat dat PrEP-gebruik een stuk goedkoper is dan een vaak zeer langdurige hiv-behandeling. Het gebruik van PrEP kan daarnaast worden beperkt tot periodes waarin iemand seksueel actief is.

Het Aids Fonds werkt vanuit een pragmatisme waar we trots op zijn. Ons doel is een einde te maken aan hiv en aids, en andere soa’s waar mogelijk te elimineren. In die strijd is PrEP geen wondermiddel: de pil alleen gaat hiv de wereld niet uit helpen. Wél biedt het naast voorlichting, condoomgebruik, snelle testvoorzieningen en de nieuwste behandelmethoden een extra kans. Een kans om degenen met het hoogste risico op hiv verantwoordelijkheid te laten nemen voor zichzelf en hun omgeving. Die kans mogen we ze niet onthouden.

Ton Coenen, directeur Aids Fonds

Dit stuk werd op donderdag 25 juni gepubliceerd in Het Parool.

[Bron: Aids Fonds]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!