Terug naar overzicht

Aleid Wolfsen voorzitter Staatscommissie Herijking Ouderschap

Mr. Aleid Wolfsen, voormalig burgemeester van Utrecht, leidt de Staatscommissie Herijking Ouderschap die zich buigt over vraagstukken rond afstamming, het meerouderschap, meeroudergezag en het draagmoederschap. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. De Staatscommissie heeft een brede samenstelling en wordt gevraagd voor 1 mei 2016 rapport uit te brengen. COC Nederland dringt al enige jaren aan op diepgaand onderzoek naar de mogelijkheden van introductie van meerouderschap in Nederland.

De andere leden van de Staatscommissie Herijking Ouderschap zijn:

  • mevrouw prof. dr. I.D. de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • mevrouw prof. dr. D.D.M. Braat, hoogleraar Obstetrie & Gynaecologie, alsmede Voortplantingsgeneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen;
  • mevrouw mr. W.J. Eusman, advocaat te Amsterdam;
  • de heer prof. dr. J. Hermanns, emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, thans adviseur jeugdbeleid in H&S Consult;
  • de heer mr. dr. F. Ibili, gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden;
  • de heer mr. M.J.C. Koens, senior raadsheer in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch;
  • de heer prof. mr. T. Liefaard, hoogleraar Kinderrechten aan de Universiteit Leiden;
  • de heer prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de Radboud Universiteit Nijmegen;
  • mevrouw dr. A. Poortman, universitair hoofddocent Sociologie aan de Universiteit Utrecht.

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden en inzichten, en veranderende gezinssamenstellingen. Deze ontwikkelingen leiden ook tot nieuwe vragen over de rol van ouders, de band tussen ouder en kind, en de manier waarop individuen zich ontplooien. Daarom zal de Staatscommissie met het oog op de toekomst allereerst kijken naar de uitgangspunten van het afstammingsrecht en het ontstaan van juridisch ouderschap dat verschillende vormen kent, bijvoorbeeld biologisch of sociaal ouderschap. Ook brengt de Staatscommissie in kaart welke wettelijke mogelijkheden er zijn voor meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap.

De deskundigen zullen zich uitspreken over mogelijkheden om leefvormen naar individuele inzichten in te richten. Dit omvat de vraag of het huidige uitgangspunt dat een kind niet meer dan twee juridische ouders kan hebben en niet meer dan twee personen het gezag over het kind kunnen uitoefenen, moet veranderen. Als meerouderschap of meeroudergezag mogelijk moet worden, zal de commissie ook een voorstel doen voor de inhoud van een wettelijke regeling.

[Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie – Foto Aleid Wolfsen: CC-Sebastiaan ter Burg]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!