Terug naar overzicht

Amsterdam ondertekent Nederlandse Intersekseverklaring

Amsterdam ondertekent op donderdag 30 oktober De Nederlandse Intersekseverklaring. Met het ondertekenen van deze verklaring door wethouder Rutger Groot Wassink laat de gemeente Amsterdam zien dat het zich gaat inzetten voor de acceptatie van seksediversiteit en emancipatie van intersekse personen. De Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID is blij en trots dat de hoofdstad zich op deze manier uitspreekt voor intersekse personen.

1 op de 90 mensen is intersekse, wat betekent dat er in de gemeente Amsterdam ongeveer 10.000 inwoners intersekse zijn. Voor deze mensen belooft de gemeente Amsterdam actieve inzet en een inclusief beleid. Met het ondertekenen van De Nederlandse Intersekseverklaring committeert de gemeente zich aan de volgende afspraken en voornemens:

Inzet voor zichtbaarheid
De gemeente zet zich in voor meer zichtbaarheid van seksediversiteit. Dit gebeurt door inclusieve communicatie, verspreiding van informatie over seksediversiteit, en inclusief onderzoek.

Ontwikkelen van opleidings- en bewustmakingsprogramma’s
De gemeente zet zich in voor zichtbaarheid en bewustwording rondom seksediversiteit door opleidings- en bewustmakingsprogramma’s te ontwikkelen die breed ingezet kunnen worden.

Kritische houding ten opzichte van medicaliserende instellingen
De gemeente heeft een kritische houding ten opzichte van instellingen die intersekse medicaliseren, en toont aandacht voor eigen inzet die de-medicalisering van intersekse bevordert.

Meer aandacht voor behoeften van intersekse personen
De gemeente zet zich in voor de behoeften van intersekse personen als het gaat om emancipatie en zichtbaarheid. Samen met belangenorganisaties en individuele intersekse personen worden de behoeften vertaald naar standpunten en beleid.

Ondersteunen van initiatieven die intersekse-emancipatie bevorderen
De gemeente biedt actieve ondersteuning aan initiatieven die seksediversiteit en de emancipatie van intersekse personen bevorderen.

Rutger Groot Wassink (links), wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering van de gemeente Amsterdam, en Miriam van der Have (rechts), directeur NNID, tijdens het ondertekenen van De Nederlandse Intersekseverklaring.

“NNID is verheugd dat de Nederlandse hoofdstad zich actief uitspreekt voor interseksekwesties door het toevoegen van intersekse aan beleid. Er heerst nog een taboe op intersekse, en intersekse personen hebben veelvuldig te maken met tal van sociale problemen, zoals stigmatisering, discriminatie en uitsluiting. Er is een lange weg te gaan naar de zichtbaarheid en acceptatie van intersekse personen, en het ondertekenen van De Nederlandse Intersekseverklaring is een goede eerste stap. Ik hoop dat andere gemeenten en organisaties het voorbeeld van de gemeente Amsterdam snel zullen volgen”, aldus NNID-directeur Miriam van der Have.

De gemeente Utrecht ondertekende in juni als eerste De Nederlandse Intersekseverklaring. Ondertekening van De Nederlandse Intersekseverklaring betekent dat een gemeente, instantie of bedrijf stappen zet om de acceptatie van seksediversiteit in de maatschappij, en emancipatie van intersekse personen te bevorderen.

[Bron: NNID – Foto’s: NNIN-Facebook]

Het COC ondersteunt LHBTI’s – Steun jij het COC?