Terug naar overzicht

Amsterdams Roze Stembusakkoord getekend

Op initiatief van GroenLinks hebben CDA, D66, PvdA, Red Amsterdam, SP, Trots en VVD het Roze Stembusakkoord Amsterdam getekend. Daarmee is al voor de verkiezingen overeenstemming bereikt over het te voeren beleid op verschillende ‘roze’ terreinen.

Met het ondertekenen van het Roze Stembusakkoord zijn de belangrijkste pijlers van het LHBT-beleid van de gemeente Amsterdam voor de komende jaren bekend. Speerpunten van het akkoord zijn schoolvoorlichting, veiligheid, voorzieningen voor roze senioren, asielzoekers, ondersteuning van LHBT-jongeren, Amsterdam gay destination en ondersteuning van maatschappelijke organisaties.

“Fantastisch om te zien dat Amsterdamse politieke partijen hiermee aangegeven dat LHBT-belangen de politieke tegenstellingen overstijgen”, aldus Jan van Asch, voorzitter van COC Amsterdam. “Het akkoord ademt ambitie en biedt een goed uitgangspunt om de belangen van de doelgroep te behartigen in de gemeentelijke politiek”, aldus Van Asch. “Samen met de gemeente en andere organisaties maken we hiermee de stad aantrekkelijker voor alle inwoners en bezoekers.”

Roze Stembusakkoord Amsterdam getekend - 17 maart 2014

COC Amsterdam monitoort het Roze Stembusakkoord de komende vier raadsjaren op de uitvoering ervan.

Dat de roze stem belangrijk is voor de politieke partijen blijkt uit het onderzoek gehouden door het AmsterdamPinkPanel, het samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en COC Amsterdam. Tweederde van de roze kiezers gaf aan dat thema’s op het gebied van LHBT-veiligheid, voorlichting, zorg en welzijn doorslaggevend zijn bij het maken van hun politieke keuze. 88 procent gaf aan te stemmen op 19 maart. 33 procent van de roze Amsterdamse respondenten gaf aan nog geen keuze te hebben gemaakt.

Zie HIER voor de tekst van het Amsterdamse Roze Stembusakkoord.

[Bron/Illustratie: COC Amsterdam – Foto Roze Stembusakkoord Amsterdam: Dennis Boutkan]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!