Terug naar overzicht

Antihomofilmpje offline gehaald

Een veelbesproken video met antihomo uitspraken is maandag offline gehaald. Verschillende mensen deden aangifte en videoplatform ZoominTV zette de maker, vlogger Seif Embaby, onder druk om het filmpje te verwijderen.

In het filmpje gaan vloggers de straat op om te vragen hoe mensen zouden reageren als hun zoon homoseksueel blijkt te zijn. “Ik zou hem doodmaken”, reageert een Marokkaans-Nederlandse jongeman. “Ik zou hem denk ik wel ophangen, ouwe. Ik zou zijn piemel eraf snijden, zodat hij geen homo meer kan zijn.” Een jongen op de scooter van een lokale pizzeria zegt dat hij zijn zoon rake klappen zou geven, met gebruik van meerdere scheldwoorden.

“Het zijn afschuwelijke uitspraken”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Je zult als LHBTI-jongere maar opgroeien met familieleden die dit soort dingen zeggen.”

Ineke vindt het goed dat verschillende mensen, waaronder ook COC-leden, aangifte deden van haatzaaien tegen de mensen in het filmpje. “Alleen als mensen aangifte doen, kunnen politie en justitie hiertegen optreden.”

Op aandringen van het COC wordt de straf op haatzaaien door het nieuwe kabinet in deze regeerperiode verhoogd van maximaal 1 naar 2 jaar gevangenisstraf. PVV en de groep Bontes/Van Klaveren stelden vorig jaar in de Tweede Kamer voor om het verbod op haatzaaien uit de wet te schrappen. Het COC protesteerde daartegen. Het voorstel om het verbod af te schaffen kon in de Kamer uiteindelijk niet op een meerderheid rekenen.

“Het best is natuurlijk om haatzaaien te voork√≥men en acceptatie te bevorderen”, vervolgt Ineke. Op aandringen van het COC werd het bevorderen van LHBTI-acceptatie verplicht op alle scholen in Nederland. Het COC wil nu dat er ook op docentenopleidingen verplicht aandacht komt voor bevorderen van LHBTI-acceptatie. Zo kunnen de lessen over het onderwerp op basis- en middelbare school worden verbeterd. Ook steunt het COC het GSA Netwerk. GSA’s zijn jongerenclubs die met steun van het COC op 80 procent van de middelbare scholen in Nederland werken aan LHBTI-acceptatie.

LHBTI-acceptatie blijft vaak achter in Turks-Nederlandse, Marokkaans-Nederlands en orthodox-christelijke kringen. Het COC steunt religieuze en biculturele LHBTI’s om daarin verandering te brengen, onder meer met communities als Respect2Love en Trans United.

[Bron: COC NL – Foto: Printscreen Antihomovlog]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!