Terug naar overzicht

‘Asielzoekers niet terug in de kast in herkomstland’

Minister Leers van Asielbeleid heeft toegezegd dat hij uiterlijk 1 juli a.s. de regels zo gaat aanscherpen dat het duidelijk is dat van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) die in ons land asiel zoeken niet verwacht mag worden dat ze bij terugkeer in hun land van herkomst ‘terug in de kast’ moeten. De minister deed de toezegging op woensdag 20 juni tijdens een Kamerdebat over zijn beleid. COC Nederland had aangedrongen op ondermeer deze stap om het asielbeleid LHBT-vriendelijker te maken.

‘Dit is goed nieuws’, zegt COC-woordvoerder Philip Tijsma. ‘Dit betekent dat voor LHBT-asielzoekers de dreiging van een ‘retourtje kast’ aanmerkelijk is afgenomen’.

Uiterlijk 1 juli zal daarvoor een duidelijke bepaling worden opgenomen in de Vreemdelingencirculaire, zodat medewerkers van de Immigratie en Naturlisatiedienst (IND) daar rekening mee houden bij het beslissen over de asielaanvraag en LHBT-asielzoekers daar een beroep op kunnen doen.

Minister Leers laat bovendien onderzoeken of in asielzoekerscentra (AZC) voor christelijke en LHBT-asielzoekers een specifieke vertrouwenspersoon kan worden benoemend. Die functionaris krijgt als taak om deze kwetsbare groepen asielzoekers de mogelijkheid te geven discreet klachten in te dienen over bijvoorbeeld hun behandeling in een AZC door medeasielzoekers.

Om het asielbeleid LHBT-vriendelijker te maken heeft het COC ook gepleit om – naar Italiaans voorbeeld – LHBT’s asiel te verlenen die uit landen komen waar homoseksualiteit of genderidentiteit strafbaar is. Bovendien dient ook vastgelegd te worden dat LHBT’s ook asiel verleend kan worden op grond van seksuele of genderidentiteit als ze pas later in de procedure uit de kast durven te komen.

Die voorstellen kregen steun van verschillende partijen, maar niet van minister Leers. D66 en GroenLinks overwegen daarom hierover moties in te dienen. Naar verwachting zullen die komende week bij de afronding van het debat ter stemming ingediend worden.

Veel van de COC-voorstellen zijn afkomstig uit het rapport Fleeing Homophobia; asylum claims related to sexual orientation and gender identity in Europe dat het COC in 2011 aan egering en Kamer aanbood. Het rapport, dat met steun van de Europese Commissie werd samengesteld door de Vrije Universiteit en COC Nederland, is het eerste Europese onderzoek naar beleid en praktijk voor LHBT-asielzoekers.

[Bron: COC NL]