Terug naar overzicht

‘Behoud Meldpunt Internet Discriminatie’

Behoud het Meldpunt Internet Discriminatie. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt naar verwachting in de week van 28 november over de kwestie met minister Ard van der Steur van Veiligheid & Justitie.

Bij het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) kunnen mensen discriminatie op internet melden, bijvoorbeeld van LHBT’s. Minister Van der Steur overweegt om de financiering van MiND stop te zetten.

Volgens het COC is dat onverstandig, juist nu het aantal meldingen van discriminatie de laatste jaren toeneemt. De meldingen bij MiND van discriminatie op het internet verdubbelde de afgelopen jaren ruimschoots, van 251 in 2013 naar 652 in 2015. Daaronder ook steeds meldingen van LHBT-discriminatie.

Het Openbaar Ministerie, dat geacht wordt de daders van discriminatie te vervolgen, stelde onlangs dat men de vervolging van beledigingen, bedreigingen en discriminerende uitingen op sociale media ’niet meer kan bolwerken.’ Volgens COC wekt het beëindigen van het meldpunt de schijn dat de overheid discriminatie op internet wil verhullen.

[Bron: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!