Terug naar overzicht

Belgisch Grondwettelijk Hof oordeelt: op identiteitspapieren moet ‘X’ ook mogelijk zijn

Het Grondwettelijk Hof van België oordeelt dat op identiteitsdocumenten behalve ‘M’ en ‘V’ ook ‘X’ een mogelijkheid moet zijn. Het Hof vernietigt daarmee een deel van de Belgische transgenderwet van 2017 en stelt in dit historisch vonnis de Vlaamse LBHTI-organisatie çavaria in het gelijk. De Belgische staat moet nu binnen een redelijke termijn wettelijke maatregelen gaan nemen om aan het vonnis te voldoen.

In het vonnis bevestigd het Grondwettelijk Hof de stelling van çavaria dat delen van de Belgische transgenderwet in strijd zijn met het recht op zelfbeschikking. Het Hof in Brussel deelt de opvatting van çavaria dat ook non-binaire en genderfluïde mensen hun geboorteakte in overeenstemming moeten kunnen brengen met hun genderidentiteit.

“De transgenderwet van 2017 maakt het al makkelijker om je ‘M’ in een ‘V’ te veranderen of andersom”, legt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs uit. “Mensen die zich niet als man of vrouw definiëren moeten echter nog altijd kiezen tussen ‘M’ of ‘V’. We zijn heel tevreden dat het Grondwettelijk Hof nu ook erkent dat er voor hen een oplossing moet worden gevonden.”

Over wat die oplossing moet zijn, spreekt het Hof zich niet uit. “We moeten een maatschappelijk debat voeren over hoe we deze situatie kunnen rechttrekken”, zegt Borghs. “Dat kan bijvoorbeeld door een derde optie ‘X’ in te voeren of geslachtsregistratie volledig af te schaffen. Çavaria is meer dan bereid om op een constructieve manier samen met het nieuw verkozen parlement een oplossing te zoeken.”

Verder spreekt het Grondwettelijk Hof zich ook uit tegen de onherroepelijkheid van de transgenderwet. “De transgenderwet liet maar één aanpassing van je ‘M’ of ‘V’ toe. Er zijn echter mensen die hun genderidentiteit op een veranderlijke manier beleven. Sommige mensen willen hun registratie dan ook meerdere keren aanpassen”, licht Borghs toe. Het Hof oordeelt dat er geen reden is om een tweede aanpassing van je geslachtsregistratie moeilijker te maken. De huidige procedures volstaan om fraude tegen te gaan.

De transgenderwet blijft wel van kracht. Enkel de bepalingen die non-binaire en genderfluïde personen discrimineren moeten worden aangepast. “Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat we terug gaan naar de situatie van voor 2018”, verzekert Borghs. “De transgenderwet was een enorme sprong vooruit. Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof moet de wet verder worden geoptimaliseerd.”

[Bron: ZiZo – Foto Grondwettelijk Hof België: CC-SSShupe]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?