Terug naar overzicht

Betere wettelijke bescherming voor biseksuelen in de maak

De regering gaat biseksuelen, lesbische vrouwen, panseksuelen, aseksuelen en anderen die gediscrimineerd worden wegens hun seksuele gerichtheid beter wettelijk beschermen. Dat blijkt uit een brief van minister Kajsa Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer. Het COC pleit hier al lang voor en is gelukkig met het voorstel.

“Dit is goed nieuws voor iedereen die zich niet thuis voelt in het hokje ‘homo’ of ‘hetero’,”  aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Nu staat in de wet dat discriminatie op grond van ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ verboden is. Minister Ollongren gaat de wet dit najaar wijzigen, naar een verbod op discriminatie wegens ‘seksuele gerichtheid’.

Het COC pleit al lang voor de wijziging. Veel biseksuelen, lesbische vrouwen, panseksuelen, aseksuelen en anderen herkennen zich niet in de termen ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’, bijvoorbeeld omdat ze noch homo, noch hetero zijn. Biseksuelen in de COC-achterban dringen aan op de term ‘seksuele gerichtheid’. Jongeren identificeren zich steeds vaker als panseksueel; ze definiëren hun seksuele voorkeur op een andere wijze dan ‘homo’ of ‘hetero’. De term ‘seksuele gerichtheid’ (sexual orientation) is internationaal gebruikelijk.

Veel biseksuelen ervaren in de samenleving een gebrek aan zichtbaarheid. Ook in de anti-discriminatiewetgeving is de groep tot nu toe onzichtbaar. Daarnaast ervaren biseksuelen relatief veel pesten en intimidatie op het werk, terwijl de wet hen daartegen nu niet expliciet beschermt.

Het COC pleitte de afgelopen jaren voor invoering van een discriminatieverbod op grond van ‘seksuele gerichtheid’ in brieven en gesprekken met minister Ollongren en diverse Kamerleden. Dat leidde in het najaar van 2018 tot een breed gesteunde motie van de Kamerleden Jasper van Dijk (SP) – zie foto, Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Dilan Yesilgöz (VVD). Die motie voert minister Ollongren nu uit. Tijdens een rondetafelgesprek in juni op het ministerie van BZK, waar het COC aan deel nam, bleek dat er bij deskundigen en wetenschappers veel steun is voor de wetswijziging.

Onlangs bereikten COC, TNN en NNID al dat iedereen ongeacht genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken expliciet tegen discriminatie wordt beschermd. De Eerste Kamer nam in maart een wetsvoorstel met deze strekking aan van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den  Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks). Die wet betekent een verbetering voor o.a. transgender-, intersekse en non-binaire personen.

[Bron: COC NL – Foto Bi-vlag Pride Walk Amsterdam 2017: Erwin Heyl-LNBi]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?