Terug naar overzicht

Bi-denktank presenteert ideeën over seksuele diversiteit

Op woensdag 31 januari presenteerde de Onafhankelijke Bi-denktank haar conclusies over seksuele diversiteit vanuit biseksueel perspectief. De drukbezochte avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam had als titel ‘Meer Ruimte Voor Iedereen’. De Bi-denktank wordt ondersteund door COC Nederland.

De Bi-denktank werd opgericht door Barbara Oud, Emiel Maliepaard en Gerrit Jan Wielinga, na de Europese bi-conferentie EuroBiCon in 2016. Doel is om ideeën op een rij te zetten over seksuele diversiteit vanuit biseksueel perspectief. In de denktank zitten 10 personen met verschillende achtergronden: activisten, beleidsmakers, onderzoekers en anderen. Verbindende factor is een grote affiniteit met het thema biseksualiteit.

Gerrit Jan Wielinga: “Eigenlijk vinden alle leden van de denktank het belangrijk dat we als biseksuelen zelf in actie komen. Door positieve inzet kunnen bi’s zelf het verschil maken bij organisaties en initiatieven die zich inzetten voor seksuele diversiteit. We willen niet blijven hangen in de slachtofferrol, alsof het alleen de schuld van anderen is dat bi’s zo weinig zichtbaar zijn.”

Tijdens de avond in Pakhuis de Zwijger kwamen verschillende onderwerpen aan de orde waar mensen die zich thuis voelen onder de ‘bi-paraplu’ in hun dagelijkse leven mee te maken krijgen. Denk aan monoseksisme (de verwachting maar op 1 gender te vallen), stereotypen en de vaak lastige opgave om je eigen seksuele oriëntatie te benoemen. De Bi-denktank had een stuk of 20 benamingen van bi-identiteiten verzameld om de brede diversiteit te laten zien van mensen onder de bi-paraplu. Er werd gesproken over de vele redenen waarom het benoemen van hun eigen bi-identiteit voor de meeste bi’s niet relevant is of simpelweg te vermoeiend.

Ook presenteerde de Bi-denktank woensdagavond een overzicht van 70 jaar seksuele diversiteitsmodellen, te beginnen met de Schaal van Kinsey uit 1948, via het Klein Grid uit 1978 en The Genderbread Person uit 2005, eindigend bij Seksuele Configuraties van Van Anders uit 2013.

“Wat nog te vaak wordt vergeten in het debat rond seksuele diversiteit is dat we sinds genderdiversiteit op de agenda staat, echt een nieuwe manier nodig hebben om naar seksuele diversiteit te kijken. Binaire concepten als man/vrouw of homo/hetero zijn veel te simplistisch voor de complexe beleving van seksuele aantrekking die mensen ervaren. We hebben meer verdieping nodig, en meer ruimte voor het individu om zich volledig te ontplooien,” aldus denktanklid Gerrit Jan Wielinga.

De avond eindigde met het spel Beyond Binaries van de Amerikaanse bi-activiste Robyn Ochs, waarin geprobeerd wordt om zichtbaar te maken hoe complex, divers en vloeibaar menselijke seksualiteit kan zijn. Dit spel kan ingezet worden als workshop over seksuele diversiteit. Neem voor meer informatie over dit spel en over de activiteiten van de Bi-denktank contact op met Barbara Oud, [email protected].

[Bron: COC NL – Foto Bi-denktank-bijeenkomst: Henri Blommers]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!