Terug naar overzicht

Biculturele LHBT’s: een onzichtbare groep

Als mensen met een biculturele achtergrond uitkomen voor hun homo-, lesbische-, biseksuele- of transgendergevoelens leidt dat soms tot heftige reacties. Ze kunnen te maken krijgen met hardhandige mishandeling, familieverstoting en huwelijksdwang. Uit angst voor deze gevolgen leven ze vaak een dubbelleven en blijven ze onzichtbaar voor professionals op school of in de wijk. Movisie schreef daarom de handreiking De kastdeur op een kier: seksuele en genderdiversiteit in multicultureel Nederland, om deze groep meer zichtbaar te maken.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2014 blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit lager is onder zogenoemde migrantengroepen dan onder autochtonen. Religie is hiervoor in het bijzonder een belangrijke verklaring. Mensen met een biculturele achtergrond met LHBT-gevoelens groeien op in een omgeving waarin die gevoelens slecht geaccepteerd worden. De binding aan familie, netwerk en culturele achtergrond enerzijds en de wens om uiting te geven aan hun gevoelens anderzijds maakt hen kwetsbaar. Dit kan leiden tot stress, maar ook tot depressie, dakloosheid en schulden. Als zij om hulp vragen bij een reguliere instelling, wordt hun problematiek op LHBT-gebied niet altijd gesignaleerd. Door hun onzichtbaarheid en de vaak complexe multiproblematiek is het niet eenvoudig voor reguliere hulpverleningsinstellingen om het aanbod op deze groepen aan te sluiten.

MOVISIE - De kastdeur op een kier - Seksuele en g enderdiversiteit in multicultureel Nederland  - maart 2015 KLEINIk raakte in paniek

In de handreiking De kastdeur op een kier komt Mohamed aan het woord. Hij herkent de gevoelens van stress en depressie: “Toen ik me bewust werd van mijn homoseksuele gevoelens, raakte ik in paniek. Ik kon het mij niet voorstellen om, én homo én gelukkig te zijn zonder mijn Marokkaanse familie te kwetsen. Ik heb een jaar een dubbelleven geleid. Dit ging echter niet zonder slag of stoot: ik ben na een jaar in elkaar gestort”.

Juul van Hoof, projectleider LHBT bij Movisie: “Wanneer je zoon, dochter, neef of nicht homo-, lesbische-, biseksuele- of transgendergevoelens blijkt te hebben, komt het opeens dichtbij en komt het erop aan. Helemaal als je leeft in een gemeenschap waar seksuele en genderdiversiteit taboe zijn. In vergelijking tot een LHBT-er zonder biculturele achtergrond, kan de situatie van een biculturele LHBT-er acuter en gevaarlijker zijn. Bijvoorbeeld doordat familie vindt dat de familie-eer is geschonden.”

De kastdeur op een kier

De handreiking De kastdeur op een kier biedt achtergrondinformatie over biculturele LHBT’s. Daarnaast geeft de handreiking antwoord op de vraag hoe gemeenten, beroepskrachten en belangenorganisaties deze groep de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Juul van Hoof: “Movisie vindt het belangrijk om mensen bewust te maken van de obstakels waar biculturele LHBT’s mee te maken hebben. Voor professionals is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten wat de overwegingen van biculturele LHBT’s kunnen zijn om de kastdeur op een kier te laten. In de Westerse samenleving is een coming out heel normaal, maar voor biculturele LHBT’s is dit lang niet zo vanzelfsprekend.”

Werkconferentie ondersteuning en acceptatie van biculturele LHBT’s

De handreiking wordt op vrijdag 20 maart a.s. uitgereikt op een werkconferentie over ondersteuning en acceptatie van biculturele LHBT’s in Den Haag. Afke van Rijn, directeur Integratie & Samenleving bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ontvangt om 14.30 uur het eerste exemplaar.

De conferentie is onderdeel van het project ‘Sociale acceptatie van LHBT in etnische gemeenschappen’ waarbij Movisie de vier grote steden ondersteunt bij het verbeteren van de situatie van biculturele burgers in hun stad. Vanuit COC Nederland wordt o.a. door BeyonG Veldkamp – initiatiefneemster van COC’s Trans United – deelgenomen aan deze werkconferentie.

De publicatie De kastdeur op een kier is te downloaden vanaf vrijdagmiddag 20 maart a.s. op de Movisie-site.

[Bron: Movisie – Foto BeyonG Veldkamp – COC’s Trans United]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!