Terug naar overzicht

Kamer positief over discriminatierechercheurs

De Tweede Kamer staat positief tegenover het aanstellen van discriminatierechercheurs bij de politie. Dat bleek op dinsdag 2 juli tijdens stemming over een voorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks). Het COC had hier de afgelopen tijd samen met TNN, NNID en andere belangenorganisaties op aangedrongen.

De Kamer wil dat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) in gesprek gaat met politie, Openbaar Ministerie en belangenorganisaties om de mogelijkheid van het invoeren van discriminatierechercheurs te verkennen.

Het COC pleitte met andere organisaties voor de gespecialiseerde discriminatierechercheurs omdat er nu maar weinig daders van (LHBTI-) discriminatie worden veroordeeld. Bewijs leveren in discriminatiezaken is vaak complex, en gespecialiseerde rechercheurs kunnen bijdragen aan meer veroordelingen. Ook voor o.a. zedendelicten en milieudelicten beschikt de politie over gespecialiseerde rechercheurs.

In het buitenland werkt de politie vaak al met gespecialiseerde discriminatierechercheurs. Dat geldt bijvoorbeeld voor Engeland en Wales, waar de aangiftebereidheid bij discriminatie twintig keer hoger ligt dan in Nederland, terwijl die landen samen maar drie keer groter zijn dan Nederland.

De oproep van het COC voor de gespecialiseerde rechercheurs werd mede gedaan namens NNID, TNN en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Eerder dit jaar bereikten COC, TNN en NNID al dat de maximumstraf bij aanzetten tot discriminatie wordt verdubbeld, de aanpak van discriminatie een verplicht onderwerp wordt op de politieacademie en dat de agenten Roze in Blauw een sterkere positie krijgen in de politieorganisatie. Roze in Blauw zijn agenten die LHBTI’s o.a. kunnen ondersteunen bij het doen van aangifte van discriminatie.

COC en activistencollectief #ikbenhetzat demonstreerden in november bij de Kamer voor een steviger aanpak van geweld tegen LHBTI’s.

[Bron: COC NL, NNID & TNN – Foto COC en #ikbenhetzat voeren actie tegen anti-LHBTI-geweld bij de Tweede Kamer in Den Haag – door Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?