Terug naar overzicht

COC bij Pride: Veranker LHBTI-rechten in de Grondwet!

Veranker LHBTI-rechten nu eindelijk in de Grondwet! Die oproep aan regering en parlement doet COC Nederland tijdens Pride Amsterdam, met een open brief in dagblad Trouw, spandoeken langs de grachten en een boot in de parade.

GOED NIEUWS! Vanochtend riepen wij in Trouw op LHBTI-rechten snel te verankeren in de Grondwet. En dat gaat waarschijnlijk dit najaar al gebeuren. In een reactie op onze oproep, liet Kamerlid Vera Bergkamp (D66) vanochtend in het Radio 1 Journaal weten dat een wetsvoorstel van haar, Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) klaar is voor behandeling in de Tweede Kamer.

Het COC schrijft in Trouw dat er de afgelopen decennia in Nederland ongelooflijk veel is bereikt voor LHBTI’s. Zo nam de acceptatie toe, kwam er een einde aan strafbaarheid, werd het huwelijk opengesteld en kwam er betere wetgeving voor transgender personen en lesbische ouderparen.

Die zwaar bevochten LHBTI-rechten moet politiek Den Haag nu verankeren in artikel 1 van de Grondwet, vindt het COC. Om zeker te stellen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de LHBTI-rechten die we vandaag vieren. Het thema van Pride 2019 is Remember the past, create the future.

Garantie voor de toekomst

Op dit moment verbiedt artikel 1 van de Grondwet discriminatie op grond van bijvoorbeeld godsdienst en politieke gezindheid. Een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie ontbreekt. Dat is volgens het COC een groot gemis. Want juist non-discriminatiegronden die expliciet worden genoemd in artikel 1 zijn een opdracht aan de wetgever en een garantie dat wetten en rechten ook in de toekomst in stand blijven, zo concludeerde een regeringscommissie al in 2006.

Zo’n duidelijke Grondwettelijke opdracht aan de politiek is volgens het COC hard nodig, bijvoorbeeld gezien het geweld en de discriminatie waar LHBTI’s nog altijd mee te maken krijgen.

Een Grondwettelijke garantie dat LHBTI-rechten in stand blijven is belangrijk voor de toekomst. ‘Want de maatschappelijke en politieke wind kan draaien. Rechten van LHBTI’s die nu vanzelfsprekend lijken, kunnen onder druk komen te staan,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Acht politieke partijen, samen goed voor een twee derde Kamermeerderheid, beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord (2017) om een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie op te nemen in de Grondwet. Die belofte werd overgenomen in het regeerakkoord, maar de regering kwam nog niet met een wetsvoorstel.

[Bron: COC NL – Foto COC-boot Canal Parade 2019: Tom Knoflook voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?