Terug naar overzicht

Boris Dittrich wint Jos Brink Prijs 2013

Boris Dittrich is verkozen tot de winnaar van de Jos Brink Prijs 2013. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker reikte de Staatsprijs voor Homo-emancipatie vrijdagavond uit in theater Dilligentia in Den Haag.

Glenn Helberg, Boris Dittrich en de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht maakten kans op de prijs. Volgens de jury, die bestaat uit Sara Kroos (voorzitter), Karin Bloemen, Arthur Japin, Jörgen Raymann en Rik van de Westelaken  toont Boris Dittrich  zich een groot pleitbezorger voor de rechten van LHBT in de wereld.

De Nederlandse jurist en oud-politicus Boris Dittrich, werkt sinds 2007 als Directeur pleitbezorging Seksuele Minderheden voor de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW), een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich richt op de aanpak van mensenrechtenschendingen. Het hoofdkwartier bevindt zich in New York; verder zijn er vestigingen in meerdere (meest westerse) landen. De organisatie werkt met veel vrijwilligers. HRW onderzoekt mensenrechtensituaties in landen over de hele wereld, rapporteert daarover en kaart bevindingen aan bij onder meer de Verenigde Naties en nationale regeringen.

“In zijn aanpak schuwt Boris Dittrich niet zijn opponenten. In zijn missie verstaat hij zich met slachtoffers in het veld en politici en regeringsleiders. Bovendien toont hij zich een mensenrechtenverdediger en effectief diplomaat tegelijk”, aldus de jury.

InnovatiePrijs

Döne Fil won de InnovatiePrijs voor Homo-emancipatie, die dit jaar voor de eerste keer werd uitgereikt. De prijs is bedoeld om een baanbrekend initiatief op homo-emancipatiegebied als goed voorbeeld voor anderen te stellen.

De van oorsprong Turkse Döne Fil, organiseert onder de paraplu van stichting Elance  verschillende activiteiten om  jongeren en vrouwen zich meer bewust te worden van hun kwaliteiten, vaardigheden en talenten ongeacht hun geaardheid. Kunst en evenementen worden gebruikt om bruggen te slaan om onderwerpen, doelgroepen en diverse doelen te bereiken voor LHBT’s. Maar vooral om te laten zien dat iemand prima Turks, Amsterdammer en Homo kan zijn. Döne Fil is lid van COC’s Respect2Love-gemeenschap voor multiculturele LHBT’s en het COC leverde op haar verzoek een financiële bijdrage aan de Turkse Boot.

De jury verkoos Fil tot winnaar vanwege de ‘moed en durf waarmee zij dit voor velen nog gevoelige onderwerp bespreekbaar maakt’.

De Jos Brink Prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgender personen. De winnaar van de staatsprijs ontvangt een geldbedrag van tienduizend euro en een kunstwerk.

De Jos Brink Prijs werd voor de derde keer uitgereikt. In 2011 mochten de vrijwilligers van het COC de prijs in ontvangst nemen. In 2009 werd de prijs toegekend aan Henk Krol.

Bestuur en medewerkers van COC Nederland feliciteren Boris Dittrich met de toekenning van de Jos Brink Prijs en Döne Fil met de toekenning van de InnovatiePrijs voor Homo-emancipatie.

[Bron: ministerie OCW – foto Boris Dittrich/HRW]