Terug naar overzicht

Brandbrief BN’ers voor behoud subsidie COC Friesland

Bekende Nederlanders zoals Dolf Jansen en Harm Edens pleiten voor behoud van de provinciale subsidie voor COC Friesland. Ze doen dat in een brandbrief die in de Leeuwarder Courant werd gepubliceerd.

De brandbrief is naast cabaretier Dolf Jansen en tv-presentator Harm Edens ook getekend door Fries zanger Piter Wilkens, Tumba-directeur Brenda Ottjes, oud-wethouder van Rotterdam en Leeuwarden Marco Florijn en COC-voorzitter Tanja Ineke.

Zij doen een oproep op de provincie om de subsidie te handhaven en schrijven onder meer:

Juist nu er sprake is van een significante toename van geweld en dit onderwerp hoog op de politiekea genda van de landelijke politiek en politie staat.

Juist nu de voorlichting op scholen over homoseksualiteit in de wet geregeld is en er in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van de expertise van ervaringsdeskundigen via COC Friesland.

Juist nu COC Friesland een goede ontmoetingsplek in de Friese hoofdstad biedt met een sterk groeiend aantal bezoekers.

Juist nu de wetgeving voor transgenders per 1 juli een stuk menswaardiger wordt en daar goede voorlichtingeninformatie over gegeven moet worden.

Juist nu de Wet Lesbisch Ouderschap van kracht is geworden per 1 april en daar goede voorlichting en informatie over gegeven moet worden. Juist nu er sprake is van een goed geoliede organisatie met de inzet van duizenden vrijwilligers uren per jaar.

Juist nu zet de overheid een deel van de Fryske mienskip in de kou.

De subsidiestop is één van de gevolgen van de overgang van het sociaal beleid van de provincie naar de gemeenten in Friesland. Concreet betekent dit dat COC Friesland met 24 gemeenten afspraken moet maken over haar maatschappelijke en regionale taken, zoals het geven van voorlichting en het bieden van advies en hulpverlening.

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat gemeenten momenteel juist bezuinigingen doorvoeren op tal van terreinen en het ondersteunen van de maatschappelijke taken van COC Friesland niet als hun primaire taak zien.

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben eind april besloten de subsidie voor COC Friesland af te bouwen. Dit betekent dat de subsidie in 2015 terug gebracht wordt naar 80 procent, 2016 naar 70 procent en in 2017 naar 50 procent en in 2018 tot nul.

[Bron: COC Friesland, Leeuwarder Courant]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!