Terug naar overzicht

Brief aan informateur: blokkeer nieuwe ouderschapswetgeving niet!

Blokkeer nieuwe ouderschapswetgeving niet! Die oproep doen vijf LHBTI-organisaties in een open brief aan de informateur en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De brief is ondertekend door PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66, Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV.

De ondertekenaars van de brief herinneren de onderhandelende partijen er aan dat VVD en D66 op 7 maart 2017 COC’s Regenboog Stembusakkoord tekenden. In dat akkoord beloofden lijsttrekkers van acht politieke partijen onder meer om in Nederland meerouderschap en meeroudergezag te introduceren. COC’s Regenboogakkoord werd getekend door VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, 50PLUS, PvdD en Artikel 1.

Er is veel maatschappelijk draagvlak voor een goede meerouderschapsregeling, zo schrijven PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66, Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV in hun brief. De organisaties willen daarom dat herijking van de ouderschapswetgeving snel in gang wordt gezet.

Bij de zorg voor kinderen lopen meeroudergezinnen nu nog tegen verschillende praktische problemen aan. Het is volgens de ondertekenaars van de brief in het belang van het kind dat meerouderschap al voor de geboorte goed wordt geregeld. Daarin voorzien de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. De Staatscommissie doet bovendien voorstellen om draagmoederschap te regelen op een wijze die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.

De ondertekenaars van de brief roepen de partijen die onderhandelen over een nieuwe kabinet op om zich zowel tijdens de onderhandelingen als in de Tweede Kamer sterk te maken voor nieuwe ouderschapswetgeving.

COC Nederland is blij met de oproep van de vijf organisaties. Het COC deed een soortgelijke oproep in een brief aan informateur Zalm en de onderhandelende partijen. Ook riep de belangenorganisatie alle onderhandelende partijen de afgelopen weken in persoonlijke gesprekken op tot het introduceren van een meerouderschapsregeling.

[Bron: COC NL – Foto Gerrit Zalm: Tweede Kamer der Staten-Generaal]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!