Terug naar overzicht

Bussemaker verlengt programma Regenbooggemeenten

Minister Jet Bussemaker heeft op Coming Out Dag aangekondigd dat ze het programma voor Regenbooggemeenten tot eind 2017 zal verlengen.

In Nederland zijn 44 zogenaamde Regenbooggemeenten die werk maken van inclusief beleid voor LHBTI’s. Zij hebben een convenant ondertekend waarin zij verklaren dat zij de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI‘s) willen helpen verbeteren. Movisie, landelijk kennisinstituut en adviesbureau op het gebied van sociale vraagstukken, ondersteunt hen hierbij.

“Het is heel goed om te zien dat Regenboogsteden zich zichtbaar inzetten op de verbetering van sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s. Emancipatie is per definitie een proces van binnenuit dat continu onderhoud vergt”, zegt minister Bussemaker. “Daarom ben ik blij dat ik de samenwerking met de Regenboogsteden met een half jaar kan verlengen tot eind 2017. De Regenboogsteden die sinds 2015 betrokken zijn, ontvangen hierover binnenkort bericht.”

In 2008 zijn 18 zogenaamde Koplopergemeenten begonnen door zich aan te sluiten bij het toenmalige Lokaal LHBT-beleid-programma van het ministerie van OCW. Inmiddels zijn dit 44 Regenbooggemeenten – het aantal groeit nog steeds – die een vruchtbare basis vormen van waaruit vele andere initiatieven ontstaan.

Op vrijwel alle terreinen van lokaal LHBTI-beleid scoren de Regenbooggemeenten aanzienlijk beter dan gemeenten die niet aan het programma hebben deelgenomen. Deze gemeenten hebben vaker een LHBTI-beleidsplan met verschillende speerpunten. Ze betrekken hun burgers vaker bij de vormgeving en uitvoering van het LHBTI-beleid. Gemeenten die niet aan het programma meewerken, blijken alleen die taken uit te voeren die door het rijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om voorlichting op scholen te geven en een goede toegang tot een anti-discriminatievoorziening te regelen.

[Bron: OCW, Movisie – Foto minister Bussemaker: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!