Terug naar overzicht

Chili verbiedt medisch ingrijpen bij kinderen met intersekse-conditie

Het Chileense ministerie van Volksgezondheid heeft richtlijnen gepubliceerd waarin de gezondheidssector wordt geïnstrueerd te stoppen met onnodige medische handelingen en vaak onomkeerbare chirurgische ingrepen bij kinderen met een intersekse-conditie.

Deze stap is een wereldprimeur: het is voor het eerst dat een ministerie het voortouw neemt als het gaat om het respecteren van de rechten van mensen met een intersekse-conditie nog voordat er wet- of regelgeving is die daar toe verplicht. Het Chileense ministerie van Volksgezondheid zet deze stap vooruitlopend op de ontwikkeling van wetgeving om discriminatie op grond van sekse-kenmerken tegen te gaan en medische protocollen waarin de bescherming van mensenrechten is verwerkt.

De richtlijnen werden op 22 december 2015 bekend gemaakt in een ministeriële circulaire met als titel: ‘Instructies betreffende de gezondheidszorg voor kinderen met een intersekse-conditie’.

De richtlijn waarborgt de lichamelijke integriteit en het recht op lichamelijke zelfbeschikking van kinderen met een intersekse-conditie. Onnodige medische handelingen en vaak ook onomkeerbare chirurgische ingrepen om hun sekse-kenmerken aan te passen (vaak eufemistisch aangeduid als ‘normaliserende operaties’) worden uitdrukkelijk verboden tot het moment dat het kind daar zelf over kan meebeslissen. Voor het ontwikkelen van de daarvoor noodzakelijke medische protocollen wordt een tijdpad voorgesteld.

De richtlijn is mede tot stand gekomen door de inspanningen van activisten zoals Camilo Godoy Peña. Hij gaf over intersekse-conditie voorlichting aan de Nationale Jeugdraad en bood vorig jaar op Intersex Awareness Day (26 oktober) aan de Chileense president Michelle Bachelet een brief aan over intersekse-conditie – zie foto. Mede door de inzet van activisten als Camilo Godoy Peña is intersekse-conditie ook toegevoegd aan de anti-discriminatiegronden in een nieuwe Kinderrechtenwet.

Malta was in april 2015 het eerste land dat door wetgeving een einde maakte aan ‘normaliserende’ operatie bij kinderen met een intersekse-conditie. In ons land zet het COC i.s.m. het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) zich in om de belangen van mensen met een intersekse-conditie op de politieke agenda te krijgen.

[Bron: COC NL/OII Austalia – Foto Facebook Camilo Godoy Peña]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!