Terug naar overzicht

COC bezorgd over extra ruimte weigerambtenaar

Het wetsvoorstel, dat de rechtspositie van ambtenaren regelt, biedt wettelijke ruimte aan ambtenaren met gewetensbezwaren. Het is mogelijk dat de rechtspositie van weigerambtenaren daardoor wordt versterkt.

‘Het is onacceptabel als de weigerambtenaar via de achterdeur van dit wetsvoorstel alsnog de ruimte krijgt, terwijl de Tweede Kamer vorig jaar nog massaal tegen dit fenomeen stemde,’ zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp.

Het COC roept de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel zodanig aan te passen dat er in elk geval geen extra ruimte voor weigerambtenaren ontstaat. Volgens Bergkamp mogen gewetensbezwaren nooit een vrijbrief voor discriminatie vormen. Dat geldt in het bijzonder voor ambtenaren die de neutrale overheid moeten vertegenwoordigen.

Het COC benaderde diverse fracties over de kwestie, wat leidde tot vragen van onder meer VVD, PvdA, SP en GroenLinks. Er is echter nog geen concreet wijzigingsvoorstel ingediend.

De woordvoerders van SGP en ChristenUnie in de Tweede Kamer toonden zich eerder enthousiast over de versterking van de positie van de weigerambtenaar die het wetsvoorstel met zich mee zou brengen.

Het COC pleit, net als de Commissie Gelijke Behandeling, voor een wettelijke regeling die een einde maakt aan het fenomeen weigerambtenaar. Dit pleidooi werd in november 2011 overgenomen door een grote Kamermeerderheid. Het kabinet vroeg echter advies over de kwestie aan de Raad van State. Dat advies is nog niet door het kabinet openbaar gemaakt, terwijl het al weken geleden door de Raad van State naar minister Soies van Binnenlandse Zaken gestuurd is.