Op zaterdag 25 maart a.s. organiseren wij de COC Community Day, eerder bekend als de Federatiedag. We kijken uit naar een constructieve en leerzame dag vol met inspiratie, overleg, workshops, uitwisseling en entertainment. Aanmelden is verplicht en kan enkel via dit formulier: https://forms.gle/s5koEQ7oLKMKZzNB8 Aanmelden kan uiterlijk tot uiterlijk 19 maart a.s.

Voor wie
Elke COC vrijwilliger is welkom, van barmedewerker, tot voorlichter en van Jong&Out vrijwilliger tot Cocktail-buddy. Tijdens deze editie worden tevens een select groepje van lhbti+ initiatieven uitgenodigd die geen (formeel) onderdeel zijn van het COC.

Locatie
We zien elkaar bij cursus- en vergadercentrum Domstad (Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht). Deze locatie is goed bereikbaar door de centrale ligging van Utrecht, de goede verbinding met het openbaar vervoer en de locatie ligt aan één van de grotere invalswegen bij de Jaarbeurs. Bekijk HIER de routebeschrijving. Domstad is lift- en rolstoeltoegankelijk.

Programma
Je bent welkom vanaf 09.45 uur en we beginnen om 10.15 uur met het programma. We sluiten om 17.00 uur de dag af met een borrel. Voor het volledige programma zie het schema hieronder.

Toelichting sessies ronde 1 (11.15-12.45 uur)
In ronde 1 worden negen sessies aangeboden. De overleggen zijn alleen voor COC- bestuursleden en COC-coördinatoren van de desbetreffende teams of op uitnodiging. De overige sessies zijn voor iedereen toegankelijk.

Sessie 1: Overleg voorzitters
Dit is een overleg voor alle voorzitters van de COC-verenigingen.

Sessie 2: Overleg secretarissen
Dit is een overleg voor alle secretarissen van de COC-verenigingen.

Sessie 3: Overleg voorlichterscoördinatoren
Dit is een overleg voor alle coördinatoren van voorlichting bij de COC-verenigingen.

Sessie 4: Overleg asiel coördinatoren
Dit is een overleg voor alle coördinatoren van alle asiel activiteiten/projecten van de COC-verenigingen.

Sessie 5: Overleg Jong & Out
Dit is een overleg voor alle vrijwilligers die actief zijn voor Jong & Out bij de COC-verenigingen.

Sessie 6: Presentatie D&I traject COC (door Rohit Vyas)
COC wil duurzaam aandacht besteden aan thema D&I. Sinds kort werkt Rohit Vyas als projectleider Diversiteit en Inclusie bij COC. Hij gaat de komende tijd aan de slag om een actieplan op te stellen, i.s.m. met anderen, waarmee we gaan werken aan het vergroten van diversiteit en inclusie, ook binnen de federatie. Tijdens deze sessie vertelt Rohit hoe dit traject eruit gaat zien en kijken we naar wat jouw bijdrage hierin kan zijn.

Sessie 7: Bi+ inclusie: Waarom is het belangrijk en hoe doe je dat in de praktijk? (door Sara Verlee)
In deze workshop van Bi+ Nederland leer je dat lhbti+ emancipatie, interventies en projecten niet vanzelfsprekend ook inclusief zijn voor bi+ mensen. Door gebrek aan kennis en bewustwording kunnen vooroordelen, discriminatie en mono normativiteit onbedoeld blijven bestaan en daar hebben bi+ mensen last van. Je ontvangt basiskennis over wat bi+ is en waar bi+ mensen specifiek tegenaan lopen. Vervolgens hoor je wat uit onderzoek bekend is over effectieve en averechtse aanpakken om bi+ discriminatie te verminderen. Je leert wat je individueel en op organisatieniveau kunt doen, zodat jullie een bi+ inclusieve omgeving zijn en zodat jullie inzet meer kan bijdragen aan de emancipatie van bi+ mensen.

Sessie 8: Een lhbti+ museum in Nederland? (door Anna Timmerman)
IHLIA, het grootste LGBTI+ archief van Europa, droomde al jaren van een museum. COC Nederland en Work Place Pride onderzoeken samen met IHLIA de mogelijkheid om dit museum te realiseren. Een museum over onze geschiedenis, waar plek is voor onze verhalen en waar we samen woorden en beelden kunnen geven aan onze dromen voor onze toekomst. Tijdens deze sessie vertelt Anna Timmerman over dit plan, maar ze wil vooral van jullie horen wat jullie van het plan vinden en wat je in een dergelijk museum zouden willen zien.

Sessie 9: Workshop inclusieve taal (door WOMEN Inc.)
Tijdens de workshop inclusieve taal (WOMEN Inc.) gaan we aan de slag met twee belangrijke fenomenen die voorkomen in onze taal: ‘othering’ en asymmetrie. Aan de hand van actuele voorbeelden uit onder andere kranten en tijdschriften staan we stil bij de manier waarop deze (onbewuste) processen kunnen bijdragen aan in- en uitsluiting, en door middel van oefeningen leer je direct van deze praktijk. Ook bespreken we het feit dat taal veranderlijk is, wat duidelijk wordt door stil te staan bij actuele discussies in de Nederlandse taal. Met deze workshop ga je aan de slag met de (incomplete) inclusieve stijlgids van WOMEN Inc.

Toelichting sessie ronde 2 (14.45-16.15 uur)
In ronde 2 worden negen sessies aangeboden. De overleggen zijn alleen voor COC-bestuursleden en COC-coördinatoren van de desbetreffende teams of op uitnodiging. De overige sessies zijn voor iedereen toegankelijk.

Sessie 1: Overleg penningmeesters
Dit is een overleg voor alle penningmeesters van de COC-verenigingen.

Sessie 2: Overleg GSA-coördinatoren
Dit is een overleg voor alle GSA-coördinatoren van de COC-verenigingen.

Sessie 3: Overleg communicatie: nieuwe huisstijl/website
Dit is een overleg voor alle vrijwilligers die zich bij de COC-verenigingen bezighouden met communicatie. Deze editie is er specifiek aandacht voor de nieuwe huisstijl/website.

Sessie 4: Maak kennis met COC’s internationale werk (Engelstalig)
COC Nederland is niet alleen actief in Nederland, zo’n 50% van het werk op het federatie kantoor is gericht op het ondersteunen en faciliteren van lhbti+ activisten buiten Nederland. Het pleitbezorgingsteam ondersteunt hen bij nationaal, regionaal, en internationaal bepleiten van hun rechten. Tijdens deze sessie zullen we het hebben over lokaal eigenaarschap: hoe plaatsen we in de landen waar we werken de gemeenschap in het middelpunt van de besluitvorming en geven ze het programma vorm. Je hoort meer over participatieve subsidieverlening, onze inside-out benadering, collectieve besluitvorming en onze internationale adviesraad. 

Sessie 5: Diversiteit en inclusie in je organisatie (door Rohit Vyas en collega)
Aan de hand van het Diversiteitskaarten spel gaan we interactief met elkaar aan de slag met dit actuele thema. Aan bod komen o.a. intersectioneel denken en inclusief werken. Wat houdt dat in? En hoe kan dat inspiratie en kansen bieden in ons werk?

Sessie 6: Kennishub genderinclusief onderwijs (door Anne Levah Russchen)
Wat is genderinclusief onderwijs? Hoe kun je in je eigen regio onderwijsinstellingen steunen om zich in te zetten voor een genderdiverse school waar genderinclusiviteit de norm is. Deze sessie is met name interessant voor voorlichters, GSA-coördinatoren en bestuursleden, maar andere geïnteresseerde COC’ers zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd voor deze kennishub. We bespreken de grondbeginselen van genderinclusief onderwijs, er is ruimte om in gesprek te gaan over vragen die jezelf hebt en we vertellen wat Transgendernetwerk Nederland zelf ontwikkeld heeft op onderwijs en hoe je dit zelf kunt gebruiken voor je werkzaamheden.

Sessie 7: Intersekse-inclusie zonder intersekse personen? (door Mir Abe Marinus)
We weten nu dat de i voor intersekse staat, en het is duidelijk dat het COC er is voor alle lhbtiqa+ personen. Maar hoe ben je intersekse-inclusief als er geen intersekse personen (lijken te) zijn? Onzichtbaarheid is een groot en lastig thema als het gaat om intersekse. Omdat het onzichtbaar moeten zijn nog zo sterk verankerd zit in veel ervaringen van intersekse personen, is het van belang dat de omgeving en de maatschappij veranderen. Pas als het duidelijk is dat we uitgaan van seksediversiteit en dat intersekse zijn geaccepteerd wordt, zullen meer intersekse personen openlijk intersekse zijn. Maar hoe zet je zulke stappen als er geen zichtbare intersekse personen zijn binnen jouw afdeling om input te geven? Hoe maak je activiteiten inclusief? En hoe geef je een intersekse-inclusieve voorlichting als er geen intersekse voorlichters in je team zitten? Bij deze (bondgenoten)workshop duikt Mir Abe Marinus van NNID in deze vragen, want hoe ben je eigenlijk een goede intersekse-bondgenoot?

Sessie 8: Aseksualiteit: wat is het, wat is het niet? (door Amber Witsenburg)
Aseksualiteit is nog altijd erg onzichtbaar. Er is weinig representatie voor aseksuele mensen en er bestaan veel vooroordelen over deze seksuele identiteit. Zo wordt aseksualiteit nog steeds vaak als aandoening gezien, of gaat men ervan uit dat alle aseksuele mensen celibatair zijn. De Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA) probeert dit soort vooroordelen weg te nemen. Voorzitter Amber Witsenburg geeft in deze sessie informatie over o.a. aseksualiteit zelf, het aseksuele spectrum, aromantiek en de plek van aseksualiteit binnen de queer community. Uiteraard is er ook gelegenheid om al je vragen te stellen en gaan we kijken wat jij kunt doen om je eigen activiteiten inclusiever te maken naar aseksuele personen.

Sessie 9: Zelfmoordgedachten onder lhbti+ personen signaleren en bespreken (door Yvonne Lonis)
In deze workshop door 113 Zelfmoordpreventie laten wij zien wat het belang is van contact maken en luisteren naar mensen die aan zelfmoord denken. We leggen uit wat mensen drijft een einde aan het leven te willen maken. En hoe praten suïcidale mensen weer kan helpen voor de kant van hoop en het leven te kiezen. Ook zoomen wij in op wat jij – als individu, maar ook als organisatie – kan doen aan suïcidepreventie.

Sessie 10: Overleg AutiRoze
Dit is een overleg voor alle vrijwilligers die actief zijn voor AutiRoze bij de COC-verenigingen.