Terug naar overzicht

COC-conferentie over LHBTI’s en asiel van start

Op donderdagochtend 5 oktober gaat in Amsterdam de COC-conferentie Out & Proud? van start, over LHBTI’s en asiel in Europa. Experts uit de hele wereld gaan in gesprek over de mogelijkheden om de juridische en sociale situatie van LHBTI-asielzoekers te verbeteren.

De tweedaagse conferentie wordt donderdag geopend door COC-voorzitter Tanja Ineke en ingeleid door Sabine Jansen (foto rechts), auteur van het gerenommeerde rapport Fleeing Homophobia over LHBTI’s en asielbeleid in Europa. Tijdens de conferentie komen veel LHBTI-asielzoekers zelf aan het woord.

Hoofdspreker is Thomas Spijkerboer (foto links), professor in het migratierecht, die een presentatie verzorgt over gender, seksualiteit, asiel en Europese mensenrechten. Verder zijn er tal van paneldiscussies, presentaties en workshops. Zo spreekt de Britse organisatie UKLGIG over het ondersteunen van trans* personen in de asielprocedure. Er zijn workshops over thema’s als discriminatie, zelforganisatie en de uitdagingen waar LHBTI-asielzoekers mee te maken krijgen. Ook vindt een debat plaats over juridische kwesties die in EU-lidstaten spelen op het gebied van LHBTI’s en asiel.

Doel van de conferentie is om de huidige situatie van LHBTI-asielzoekers te inventariseren, om kennis en ervaring uit te wisselen en te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn om de positie van de groep in Europa te verbeteren.

Voor de COC-conferentie hebben zich ruim honderdvijftig deelnemers uit de hele wereld aangemeld. Het gaat om LHBTI-vluchtelingen, advocaten, belangenorganisaties, wetenschappers, activisten en beleidsmakers. Wegens de overweldigende belangstelling is aanmelden helaas niet meer mogelijk.

De Out & Proud?-conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door het Asiel en Migratie Fonds van de Europese Unie.

Het Nederlandse asielbeleid werd het afgelopen decennium door inzet van het COC op verschillende punten verbeterd. Zo krijgen LHBTI-asielzoekers uit Irak, Iran en Tsjetsjenië in beginsel altijd asiel in Nederland. LHBTI’s mogen niet meer ‘terug de kast in’ gestuurd worden in hun land van herkomst en ze mogen ook later in de asielprocedure nog asiel vragen op grond van hun seksuele of genderidentiteit.

COC-lidverenigingen in heel Nederland voorzien LHBTI-asielzoekers van een Nederlands maatje dat sociale ondersteuning biedt. Dat gebeurt in het kader van het zogenaamde Cocktail-project.

[Bron: COC NL – Foto van Martijn Stronks met Thomas Spijkerboer, de lesbische asielzoeker Prossy Kakooza uit Oeganda en Sabine Jansen tijdens de presentatie van het rapport Fleeing Homophobia]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!