Terug naar overzicht

COC en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers tekenen convenant

COC Nederland en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tekenen vandaag een samenwerkingsconvenant.

Doel van de samenwerking is de positie van LHBT*-bewoners in de opvang van het COA te verbeteren en een leefomgeving te creëren waarin de LHBT-bewoners veilig zijn en zich veilig voelen. Het COA gebruikt de expertise van COC Nederland voor het adviseren, ondersteunen en aanspreken van beleidsmakers van het COA en medewerkers in de uitvoering.

Inzake de samenwerking tussen COC Nederland en het COA zijn in het convenant zeven concrete actiepunten benoemd.

Dit zijn:

  • informatieverstrekking
  • houding en gedrag van COA-medewerkers
  • transparante werkwijze COA
  • aanspreken lastveroorzakers
  • vergoten van veiligheid LHBT’s in de opvang
  • de leefsituatie
  • vertrouwenspersonen

Het convenant wordt namens COC Nederland getekend door bestuursvoorzitter Tanja Ineke en namens het COA door voorzitter van het bestuur Jan-Kees Goet.

Zie HIER een pdf-bestand met het Convenant van COA en COC.

* LHBT = lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders

[Bron: COC NL – Foto-Pieter Kolff: handdruk Jan-Kees Goet en Tanja Ineke na tekenen convenant]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!