Terug naar overzicht

COC: geen koehandel met SGP over homorechten

In haar oproep aan parlementariërs wijst het COC er op dat de SGP zich steeds tegenstander heeft getoond van zaken die voor LHBT’s van belang zijn.

Als voorbeeld worden genoemd de kwestie van de weigerambtenaren, de enkele-feitconstructie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en voorlichting over homo- en transseksualiteit op elke school. De SGP stemde ook als enige Kamerfractie tegen een voorstel om homofoob geweld aan te pakken.

Het COC vraagt parlementariërs om te voorkomen dat op deze principiële punten concessies aan de SGP worden gedaan. Ook roept zij op om eventuele afspraken tussen de coalitie en de SGP openbaar te maken, opdat er geen onduidelijkheid over toezeggingen kan ontstaan.

Zie ook:

SGP betreurt kabinetsbeleid homo-emancipatie