Terug naar overzicht

COC gelukkig met aankondiging verbod op transgenderdiscriminatie

Transgenderdiscriminatie wordt expliciet bij wet verboden. Dat schrijft minister Plasterk (BZK)  vandaag aan de Tweede Kamer. COC Nederland pleit, net als Transgender Netwerk Nederland, al jaren voor deze wetswijziging en is gelukkig met de aankondiging. De belangenorganisatie roept minister Plasterk en de Tweede Kamer dringend op om de wet nog dit jaar te wijzigen.

‘Dit besluit is een overwinning voor transgender personen. Eindelijk krijgen zij de wettelijke bescherming die ze nodig hebben,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘We rekenen er op dat er nog dit jaar een wetswijziging komt.’

Minister Plasterk zegde het COC al in 2013 politieke steun toe voor een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling. Anders dan de minister eerder aankondigde, bevat zijn brief aan de Kamer nog geen duidelijk wetswijzigingstraject. Het COC vraagt minister en parlement daarom dringend om het verbod nog dit jaar in te voeren, met een wetsvoorstel van de minister of een initiatiefwet van de Tweede Kamer.

Intersekseconditie

Plasterk overweegt ook om discriminatie van mensen met een intersekseconditie bij wet te verbieden, zo blijkt uit zijn Kamerbrief. Ook dat is een wens van het COC en van het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD. Intersekseconditie heeft betrekking op de ervaringen van mensen die geboren worden met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man en vrouw. Volgens het COC moet ook worden verduidelijkt dat de wet biseksuelen tegen discriminatie beschermt.

Discriminatie

Zoals minister Plasterk in zijn brief erkent, krijgen transgender personen en mensen met een intersekseconditie veel te maken met discriminatie.
Bijna de helft van de transgender personen kreeg het afgelopen jaar te maken met negatieve reacties op hun trans-zijn. Ook houdt bijna de helft hun trans-zijn op het werk verborgen, uit angst voor negatieve consequenties. Arbeidsongeschiktheid en werkeloosheidspercentages liggen drie tot vier maal hoger dan gemiddeld; een derde van de alleenstaande transgenders heeft een inkomen onder de armoedegrens.

Uit onderzoek van o.a. het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ook mensen met een interseksecondtie veel te maken krijgen met discriminatie, taboes, gevoeligheden en onwetendheid waar het gaat om intersekse.

Een duidelijke wet met expliciete bepalingen kan volgens het COC in belangrijke mate bijdragen aan het tegengaan van discriminatie van transgender personen en mensen met een intersekseconditie.