Terug naar overzicht

COC gelukkig met uitspraak Europees Hof over asielzoekers

COC Nederland is gelukkig met de uitspraak van het  Europees Hof van Justitie over LHBT* asielzoekers. Het Hof oordeelde op donderdag 7 november dat LHBT-asielzoekers in geen  geval ‘terug de kast in’ gestuurd mogen worden in hun land van herkomst. 

Het oordeel heeft volgens het COC belangrijke consequenties voor het Nederlands asielbeleid. Het huidige asielbeleid bepaalt dat van LHBT’s in hun land van herkomst ‘een bepaalde mate van terughoudendheid’ verwacht mag worden bij het uiting geven aan hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Dat voorbehoud moet nu verdwijnen. Het COC pleit al enige jaren voor deze beleidwijziging.

Het Hof boog zich ook over de vraag of het feit dat homoseksuele handelingen in een land strafbaar zijn al grond voor asiel moet zijn. Volgens het Hof is dat niet het geval, maar als in een land daadwerkelijk gevangenisstraf wegens homoseksuele handelingen wordt toegepast, hebben LHBT’s volgens het Hof wel recht op asiel. Het COC vindt dat strafbaarstelling in het land van herkomst op zich grond voor asiel zou moeten zijn, maar beschouwt de uitleg van het Hof toch als een positieve ontwikkeling.

Het COC verwacht dat het voor LHBT’s eenvoudiger zal worden om in Europa asiel te krijgen, aangezien de uitspraak van het Hof geldt voor de gehele Europese Unie.

Het Hof boog zich over de zaak op verzoek van de Nederlandse Raad van State in drie lopende asielprocedures. Personen uit Sierra Leone, Uganda en Senegal vroegen in Nederland  asiel omdat zij vrezen dat zij in hun land van herkomst worden vervolgd omdat zij homoseksueel zijn.

COC Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en de Vrije Universiteit ondersteunden de advocaten van de betreffende asielzoekers. De organisaties wilden op deze wijze heldere uitspraken krijgen over onderwerpen die voor LHBT-vluchtelingen van belang zijn.

COC Nederland en de Vrije Universiteit publiceerden in 2011 het rapport Fleeing Homophobia; asylum claims related to sexual orientation and gender identity in Europe. In dit eerste Europese onderzoek naar beleid en praktijk voor LHBT-asielzoekers bogen auteurs Sabine Jansen en Thomas Spijkerboer zich onder meer over de onderwerpen waarover het Hof nu uitspraak doet.

*LHBT: lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender

[Bron: COC NL, Europees Hof van Justitie – Foto Europees Hof van Justitie: CC-Cedrie Puisney]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!