Terug naar overzicht

COC herdenkt slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Ook het COC herdenkt op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De organisatie staat in het bijzonder stil bij LHBTI-verzetsmensen, Joodse LHBTI’s, andere LHBTI-personen en mensen die werden vervolgd en vermoord wegens hun identiteit.

Tussen 1933 en 1945 werden naar schatting 50 tot 60 duizend LHBTI’s gearresteerd, opgesloten in gevangenissen en tuchthuizen en steeds vaker in concentratiekampen vermoord. Het ging vooral om Duitsers en Oostenrijkers.

Ook in Nederland werden LHBTI’s vervolgd. Het naziregime scherpte de wetgeving aan en wilde homoseksualiteit bestraffen. Mensen die LHBTI waren én in het verzet zaten of Joods waren, werden beschouwd als extra ‘verdacht’. Ze werden als eerste gearresteerd en stonden onderaan de hiërarchie in de kampen.

Zo iemand was de beeldend kunstenaar en schrijver Willem Arondéus, die al vroeg openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In 1940 ging Arondéus in het verzet. Op 1 juli 1943 werd hij gefusilleerd vanwege zijn rol bij de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Kort voor zijn executie vroeg hij een vriendin die hem in de gevangenis bezocht, de wereld te laten weten ‘dat homo’s niet minder moedig hoefden te zijn dan andere mensen’.

Meer informatie over LHBTI’s tijdens de Tweede Wereldoorlog vind je in de digitale tentoonstelling Vervolgd Verlangen.

Normaal is COC Nederland vertegenwoordigd bij de herdenking op de Dam in Amsterdam en op het Amsterdamse Homomonument. Die bijeenkomsten gaan dit jaar niet door. Daarom doet COC Nederland mee aan de actie Bloemen voor 4 mei van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Jij kunt ook bloemen legen via hun website.

Ook bij het Internationaal Homomonument in Den Haag is een alternatieve bijeenkomst georganiseerd. Op digitale wijze wordt aandacht aan de herdenking besteed, in de vorm van videoboodschappen van de sprekers. Dit zijn: kunstkenner Frans Leidelmeijer, wethouder Bert van Alphen, Bidjai Jagroep van Stichting Vobis, Anysha Bharos van The Hang-Out 070 en Peter Scheffer, voorzitter van COC Haaglanden. Op 4 mei zijn vanaf 10.00 uur ‘s morgens gedurende de gehele dag en avond via hun Facebookpagina de videoboodschappen te zien.

[Bron: COC NL – Foto Homomonument Amsterdam: CC-Bohwaz]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?