Terug naar overzicht

COC: maak aanpak discriminatie prioriteit politie

COC Nederland vraagt minister Opstelten om de aanpak van discriminatie te benoemen tot een van de prioriteiten van politie en Openbaar Ministerie. Het verzoek is neergelegd in een brief die COC-voorzitter Tanja Ineke vrijdag 15 februari, namens tal van LHBT-organisaties, aan de minister van Veiligheid en Justitie stuurde.

Ineke verwijst in haar brief naar recente incidenten waarbij de veiligheid van LHBT’s ernstig in het geding is. Zo blijkt onlangs een homopaar te zijn weggepest uit Amsterdam-West. Het restaurant dat zij uitbaten wordt nog steeds belaagd door homofobe jongeren. Vorig jaar werd de jonge homoseksuele danser Mathijs Beugelink tijdens het carnaval in Tilburg zo ernstig in elkaar geslagen dat hij gedeeltelijk verlamd raakte.  

Volgens onderzoek van de Rijksoverheid krijgen zeven op de tien LHBT’s te maken met discriminerend fysiek of verbaal geweld. Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert dat 37 procent van de transgenders zich niet veilig voelt in de eigen woonomgeving en dat 21 procent van de homoseksuelen zich de laatste jaren onveiliger is gaan voelen.

‘We weten dat de veiligheid van LHBT’s minister Opstelten na aan het hart ligt,’ zegt COC-voorzitter Ineke. ‘Daarom roepen we hem op om de bestrijding van discriminatie nu ook officieel tot prioriteit te benoemen.’

De minister van Veiligheid & Justitie stelt periodiek, in overleg met politie en Openbaar Ministerie, de landelijke prioriteiten voor de politie vast. Dat gebeurde voor het laatst in 2011.   

Het COC dringt in de brief verder aan op een landelijke uitrol van ‘Roze in Blauw’: eenheden binnen de politie die zich specifiek bezighouden met bestrijding van anti-LHBT geweld en discriminatie. Ook wil het COC een hoger wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld en pleit de organisatie voor bijzondere aandacht voor de bestrijding van geweld tegen transgenders en lesbische en biseksuele vrouwen.

De oproep aan de minister van Veiligheid & Justitie wordt ondersteund door Transgender Netwerk Nederland, de LesBische Alliantie/Stichting OndersteBoven, Landelijk Netwerk Biseksualiteit, LHBT-jongerenorganisatie Expreszo, LCC Plus Organisaties (de christelijke LHBT-beweging), Stichting Vrienden van de Gay Krant en kenniscentrum MOVISIE.

COC Nederland voert in maart een gesprek met minister Opstelten over de aanpak van anti-LHBT geweld.

Het COC roept slachtoffers van anti-LHBT geweld op om altijd aangifte te doen. Dat kan bijvoorbeeld op www.hatecrimes.nl en op www.discriminatie.nl

[Bron: COC NL – Foto minister Ivo Opstelten: Rijksoverheid.nl]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?