Terug naar overzicht

COC pleit voor emancipatieimpuls

De situatie van LHBTI’s in Nederland laat nog veel te wensen over. Dat blijkt uit de LHBTI-monitor die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op woensdag 21 november publiceert. Het COC pleit voor een emancipatieimpuls door meer en betere aandacht voor acceptatie op school.

“Dat LHBTI’s problemen ondervinden is niet verwonderlijk, want we worden in Nederland nog lang niet altijd geaccepteerd”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. Ze wijst er op dat veel Nederlanders het bijvoorbeeld aanstootgevend vinden als lesbiennes en homo’s elkaar zoenen of hand in hand lopen.

Het COC pleit voor een emancipatieimpuls door meer en betere aandacht voor acceptatie op school. Dat kan bijvoorbeeld door het onderwerp verplicht te stellen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op alle docentenacademies. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat veel scholen dit onderwerp belangrijk vinden, maar dat de kwaliteit van hun voorlichting te wensen overlaat.

Uitschelden

Volgens het SCP-rapport krijgen lesbiennes, homo’s en biseksuelen meer dan gemiddeld te maken met uitschelden en ander respectloos gedrag, hebben ze vaker psychische klachten zoals depressies en krijgen ze vaker dan hetero’s te maken met pesten op het werk.

Voor transgender personen is de situatie nog ongunstiger, in het bijzonder hun sociaaleconomische positie. Ze hebben drie keer vaker dan gemiddeld een bijstandsuitkering en ruim twee keer vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Volgens het rapport krijgen transgender jongeren veel vaker dan gemiddeld te maken met verwaarlozing en mishandeling. Een reactie van Transgender Netwerk Nederland vindt je HIER.

Het COC pleit, met TNN en NNID, voor wettelijke bescherming van transgender personen tegen discriminatie op het werk. Een voorstel daartoe ligt in de Eerste Kamer. COC, TNN en NNID roepen de Senaat op om het voorstel snel aan te nemen.

Onveilig

Volgens het SCP-rapport voelen LHBTI’s zich relatief vaak veilig. Ze krijgen vaker dan gemiddeld te maken met uitschelden en ander respectloos gedrag en met online bedreigingen en laster (cyberpesten).

Volgens het SCP zou er overigens sprake zijn van een afname van geweld tegen lesbiennes en homoseksuelen.

Het COC herkent dat beeld niet. “Wij spreken dagelijks mensen die te maken krijgen met ernstige vormen van geweld wegens hun identiteit”, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. “De politie registreert drie meldingen van anti-LHBTI-geweld en discriminatie per dag, transgender personen krijgen zeven keer vaker met geweld te maken en ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord.

COC en #IKBENHETZAT protesteerden op 20 november bij de Tweede Kamer tegen anti-LHBTI-geweld en discriminatie. De organisaties riepen minister Grapperhaus op om haast te maken met de aanpak van dit probleem.

[Bron: COC NL – Illustraties: SCP]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?