Terug naar overzicht

COC positief over voorstel zorgvuldiger beoordeling LHBTI-asielzoekers

Het COC is positief over een voorstel van de vier coalitiepartijen om de beoordelingsprocedure voor LHBTI-asielzoekers te verbeteren. De belangenorganisatie dringt hier al lang op aan. D66-Kamerlid Maarten Groothuizen doet het voorstel woensdag bij de begrotingsbehandeling van Justitie & Veiligheid, samen met coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie.

‘Het komt te vaak voor dat de IND de seksuele oriëntatie van asielzoekers in twijfel trekt of niet gelooft,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Als deze mensen worden teruggestuurd naar landen waar LHBTI’s worden vervolgd, lopen ze groot gevaar. De procedure moet echt beter.’

Kamerlid Groothuizen vraagt de wijze van beoordeling door de IND voor wat betreft de seksuele geaardheid of geloofsovertuiging van asielzoekers te verbeteren. Groothuizen: “Nu ligt de focus van de IND heel erg op het proces van bewustwording. Gevraagd wordt bijvoorbeeld op welke dag iemand homoseksueel werd. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Zeker niet in een land waarin LHBTI’s niet geaccepteerd worden.”

De coalitiepartijen roepen de staatssecretaris op om in samenwerking met LHBTI-organisaties te bekijken hoe het beoordelingsproces beter kan. Groothuizen denkt daarbij aan het trainen van IND personeel en het bestrijden van het gebruik van stereotypen in de beoordeling van LHBTI-asielzoekers.

Elke asielzoeker wordt door de IND geïnterviewd om de redenen voor asiel te toetsen. Dat gaat volgens een standaard werkwijze. Voor LHBTI-vluchtelingen levert dit vaak lastige situaties op. Zo vertelde de homoseksuele Mustafa onlangs dat zelfs het feit dat hij een vriend had, door de IND niet gezien werd als bewijsvoering voor zijn homoseksualiteit. Zo zijn er vele voorbeelden van LHBTI’s die door de IND niet geloofd worden. Deze zomer oordeelde de rechtbank in Den Haag al dat het hebben van een partner van gelijk geslacht wel moet worden meegenomen in de beoordeling van de IND.

 

[Bron: COC NL – Foto Asielzoekers: Directie Voorlichting Ministerie Veiligheid en Justitie]