Terug naar overzicht

COC spreekt met minister Van der Steur over veiligheid LHBTI’s

COC Nederland spreekt op donderdag 29 september met minister Ard van der Steur over de veiligheid van lesbiennes, homo’s, bi’s, transgenders en mensen met een intersekseconditie (LHBTI’s). Het COC wil dat daders van LHBTI-discriminatie vaker vervolgd worden en pleit voor prestatieafspraken met politie en Openbaar Ministerie.

Hoewel ongeveer 700 duizend LHBTI’s te maken krijgen met discriminatie, wordt jaarlijks maar een klein aantal daders veroordeeld. Zij krijgen meestal een korte taakstraf (ca. 40 uur) of een geldboete (ca. 400 euro), zo blijkt uit cijfers van Justitie. Veel daders van LHBTI-discriminatie worden helemaal niet vervolgd. Het COC wil dat daders worden aangepakt en gaat de minister vragen om hierover prestatieafspraken te maken met de politie en het Openbaar Ministerie.

Het COC vindt het positief dat Justitie de aanpak van LHBTI-discriminatie vorig jaar, op aandringen van het COC, benoemde tot topprioriteit. Het COC pleit voor een concreet actieprogramma ter invulling van deze prioriteit.

Onderdeel van zo’n actieprogramma zou moeten zijn dat er op de politieacademie meer aandacht komt voor de aanpak van discriminatie. Het COC bepleit dat er in elke wijk politieagenten komen die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp (taakaccenthouders). Verder wil het COC dat er in heel Nederland goed functionerende Roze in Blauw-teams komen; politieteams die gespecialiseerd zijn in de aanpak van anti- LHBTI geweld. Vanzelfsprekend wil het COC daarnaast dat de regering maatregelen neemt om geweld tegen LHBTI’s te voorkómen.

Het COC zal bij de minister verder pleiten voor behoud van de wetsartikelen 137 c-e van het Wetboek van Strafrecht. Daarin wordt o.a. het beledigen en aanzetten tot haat jegens LHBTI’s strafbaar gesteld. Voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren heeft een wetsvoorstel ingediend om deze wetsartikelen te schrappen.

Het COC zal verder een aantal kwesties op het gebied van het familierecht aan de orde stellen bij minister Van der Steur, zoals een goede regeling voor meerouderschap, afschaffing van geslachtsregistratie en verbetering van de transgenderwet.

Het COC roept LHBTI’s die te maken krijgen met geweld of discriminatie op om daarvan altijd aangifte te doen. Dat kan onder meer bij Roze in Blauw.

[Bron: COC NL – Foto minister Van der Steur: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!