Terug naar overzicht

COC spreekt met minister Yeşilgöz over aanpak discriminerend geweld

LHBTI-belangenorganisaties COC Nederland, TNN en NNID spreken op woensdag 13 juli met minister Yeşilgöz van Justitie & Veiligheid. De organisaties vragen de minister naar aanleiding van de recente geweldscijfers om een reeks maatregelen tegen discriminerend geweld.

UPDATE 14 juli: Het gesprek van COC, TNN en NNID met minister Yeşilgöz verliep constructief. De minister onderstreepte het belang van een stevige aanpak van discriminatie en discriminerend geweld. Ze gaf aan te staan voor de afspraken hierover in het regeerakkoord en het Regenboogakkoord.

In het gesprek kon de minister nog geen duidelijkheid geven over het aantal discriminatierechercheurs dat zal worden aangesteld bij de politie, hoeveel tijd en geld er beschikbaar wordt gesteld voor de agenten van Roze in Blauw en op welke wijze de aanpak van discriminatie wordt verankerd in het politie-onderwijs. 

TNN, NNID en COC gaan de uitvoering van de afspraken hierover uit het regeerakkoord en het Regenboogakkoord kritisch volgen. Dat geld ook voor de afspraken over een wettelijk verbod op niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun expliciete toestemming, de aanpak van huiselijk geweld jegens transgender personen en de aanpak van intersectionele discriminatie. Later dit jaar hebben we een vervolggesprek met de minister om de voortgang te bespreken. 

COC, NNID en TNN zullen de minister onder meer vragen om in elke politie-eenheid in Nederland discriminatierechercheurs aan te stellen. Die zouden discriminatiezaken tot op de bodem moeten uitzoeken zodat er meer daders worden veroordeeld. De organisaties pleiten voor meer tijd en geld voor de LHBTI-politieteams van Roze in Blauw. Deze agenten moeten hun werk voor de LHBTI-gemeenschap nu in hun vrijetijd doen. Ook zou er op de politieacademie verplichte aandacht moeten komen voor de aanpak van discriminatie. 

De belangenorganisaties willen dat discriminatie op internet steviger wordt aangepakt en dat er meer aandacht komt voor intersectionele discriminatie (discriminatie om een combinatie van gronden, bijvoorbeeld omdat iemand zwart en transgender is). De maatregelen die de belangenorganisaties vragen, maken onderdeel uit van COC’s Regenboog Stembusakkoord. Dat zou volgens het coalitieakkoord worden uitgevoerd; voor zover bekend zijn er echter nog geen concrete stappen door de regering gezet.

Vanzelfsprekend pleiten de organisaties ook voor maatregelen om geweld te voorkómen, zoals meer en betere aandacht voor acceptatie op school.

Uit recent onderzoek van het SCP blijkt dat de LHBTI gemeenschap relatief veel te maken krijgt met geweld en dat daarin de laatste jaren geen verbetering optreedt. Veel voorbeelden halen de media. De Rotterdamse Loraine kreeg klappen omdat de daders dachten dat ze een man was. Regenboogvlaggen worden weggetrokken of in brand gestoken. Lokale COC-kantoren worden beklad of binnengevallen.

In totaal krijgen 7 op de 10 LHBTI personen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Jaarlijks doen er zo’n 2.500 mensen aangifte of melding van LHBTI-discriminatie. Toch worden er per jaar maar een stuk of vijf daders voor LHBTI discriminatie veroordeeld tot relatief lage straffen van gemiddeld 400 euro boete of 40 uur taakstraf.

Medische behandelingen zonder toestemming

Op initiatief van de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID zullen de drie belangenorganisaties ook bij minister Yeşilgöz aandringen op een verbod op niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun toestemming. Ook die belofte maakt deel uit van COC’s Regenboogakkoord en het coalitieakkoord. 

Artsen proberen het lichaam van intersekse kinderen regelmatig zonder medische noodzaak en zonder de expliciete toestemming van deze kinderen in overeenstemming te brengen met wat volgens de heersende normen een ‘mannen-‘ of ‘vrouwenlichaam’ zou zijn. Deze handelswijze maakt (het lichaam van) het kind tot probleem, terwijl in werkelijkheid de knellende maatschappelijke normen over mannen- en vrouwenlichamen en het gebrek aan acceptatie van seksediversiteit het probleem zijn.

Tijdens COC’s Verkiezingsdebat 2021 vertelde Marleen Hendrickx de deelnemers over haar ervaringen met zulke operaties. Namens de VVD reageerde toenmalig Kamerlid Yeşilgöz op Marleens verhaal; ze was toen voorstander van een wettelijk verbod.

Bron: COC Nederland – Illustratie: Vertegenwoordigers van NNID, TNN en COC tijdens het gesprek met minister Yeşilgöz – foto Philip Tijsma voor COC Nederland.