Terug naar overzicht

COC verheugd over voorstel Grondwetswijziging

tell me what should i do to show my ex boyfriend that i am happy moved on

 COC Nederland is verheugd dat Boris van der Ham zijn initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet heeft voltooid, waardoor het kan worden behandeld door de Tweede Kamer. Van der Ham stelt voor om ‘homoseksuele gerichtheid’ expliciet als verboden discriminatiegrond op te nemen in artikel 1.

Het scheidend D66-Kamerlid diende zijn ‘afscheidscadeau aan de LHBT-beweging’ vandaag in bij de Tweede Kamer, nadat hij de afgelopen tijd suggesties van de Raad van State in het stuk verwerkte. Het voorstel wordt mede-ingediend door GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren en PvdA-er Pierre Heijnen.

‘Dit voorstel is van grote symbolische en juridische waarde voor LHBT’s in Nederland. We roepen de Kamer en het volgende kabinet op om het te steunen ’, stelt COC-directeur Koen van Dijk in een reactie.

Uit een peiling van het COC voor de verkiezingswebsite gayvote.nl bleek begin augustus dat er een brede Kamermeerderheid van D66, VVD, PvdA, SP, CDA, GL, 50Plus en PvdD vóór de wetswijziging is.

Het COC pleit al lang voor het expliciteren homoseksuele gerichtheid in artikel 1. Anders dan bijvoorbeeld ‘godsdienst’ wordt ‘homoseksuele gerichtheid’ momenteel niet expliciet in de Grondwet genoemd.

Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Comissie Gelijke Behandeling zijn voor de uitbreiding van artikel 1. De door de regering ingestelde Commissie rechtsgevolgen no

tell me what should i do to show my ex boyfriend that i am happy moved on

n-discriminatiegronden concludeerde in 2005 dat er drie juridische voordelen zijn aan het expliciet benoemen van discriminatiegronden in de Grondwet (rechtsbescherming tegen de wetgever, maatschappelijke rechtsbescherming en rechtsbescherming door de rechter).

Opmerkelijk in het rapport van de Raad van State over het wetsvoorstel is dat het adviesorgaan suggereert dat discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid geen ‘langere geschiedenis’ kent van ‘vervolging en verreikende juridische tenachterstelling’, maar dat het hier zou gaan om een ‘recente ontwikkeling, van emancipatoire aard’. Van der Ham pareert deze kritiek door aan te geven dat homoseksueel gedrag in Nederland eeuwenlang een misdaad was waarop de doodstraf op stond.

[Bron: COC NL]

Zie: initiatiefwetsvoorstel wijziging artikel 1 Grondwet.

zp8497586rq