Terug naar overzicht

COC vermeldt voornaamwoord in e-mail berichten

Veel COC medewerkers vermelden sinds enige tijd het voornaamwoord waarmee ze graag worden aangesproken in hun e-mails.

Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:  Joyce Hamilton (zij/haar).

Met deze toevoeging maken we de ondertekening van onze e-mails genderinclusiever. We geven handige informatie aan de ontvanger over de juiste, door de persoon in kwestie gewenste wijze van aanspreken. Dat kan met ‘hij’ of ‘zij’ zijn, maar bijvoorbeeld ook met het genderneutrale ‘hen’.

Met deze toevoeging beoogt het COC meer rekening te houden met mensen die non-binair zijn of die zich op andere wijze niet thuis voelen in het vakje ‘man’ of ‘vrouw’.

De toevoeging vormt mogelijk ook voor andere organisaties een inspiratie om na te denken over gewenste en genderinclusieve aanspreekvormen en voornaamwoorden. Het vermelden van- en vragen naar het gewenste voornaamwoord is in de internationale LHBTI-beweging al gebruikelijk, daar sluit het COC zich nu graag bij aan.