Terug naar overzicht

COC vraagt Ollongren om snelle Grondwetswijziging

Het COC wil dat minister Kajsa Ollongren (BZK) haast maakt met een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie. De belangenorganisatie spreekt dinsdagmiddag met de minister.

Het Grondwettelijk verbod maakt onderdeel uit van COC’s Regenboog Stembusakkoord en het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Met het expliciete discriminatieverbod wil het COC bereiken dat de wettelijke verworvenheden voor LHBTI’s in de toekomst niet zomaar ongedaan kunnen worden gemaakt, mocht LHBTI-acceptatie onder druk komt te staan. De Grondwet is een opdracht aan de Nederlandse wetgever.

Grondwetswijziging is een lange procedure, waarbij het parlement twee keer over een voorstel moet stemmen, voor en na de verkiezingen. Daarom wil het COC dat het kabinet haast maakt.

Het COC zal minister Ollongren dinsdag vragen om op korte termijn een stappenplan te presenteren voor het beperken van geslachtsregistratie. Ook dat is een voornemen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord en het regeerakkoord. Het COC stelt, met TNN en NNID, voor om het geslacht niet langer te vermelden op de identiteitskaart, zoals bijvoorbeeld al het geval is in Italië en Duitsland. Ook willen de organisaties dat het voor iedereen mogelijk wordt om de categorie geslacht in het paspoort te laten doorhalen met een ‘X’, zoals bijvoorbeeld mogelijk is op Malta.

Volgens het COC gaat het de overheid niet aan wat mensen ‘in hun ondergoed hebben.’ Non-binaire en intersekse personen ondervinden in het dagelijks leven last van verplichte geslachtsregistratie, terwijl transgender personen vaak problemen ondervinden tijdens een transitieproces.

Het COC zal minister Ollongren verder vragen om nader uit te zoeken hoe de Nederlandse overheid LHBTI’s in het verleden discrimineerde. De regering maakte vorig jaar bekend dat er een onderzoek komt naar zogenaamde ‘homolijsten’ die gemeenten in de jaren vijftig bijhielden. Het COC stelt voor om dat onderzoek uit te breiden en schoon schip te maken.

Er is al langer bekend dat ook de politie in het verleden personen registreerde die homoseksueel waren, terwijl deze mensen niets hadden misdaan. Ook zijn veel mensen veroordeeld op grond van artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht. Dat discriminerende wetsartikel stelde de minimumleeftijd voor homoseksueel contact op 21 jaar terwijl die bij hetero’s op 16 jaar lag. Het wetsartikel werd in 1971 afgeschaft.

Tenslotte zal het COC de minister vragen om LHBTI-emancipatie te bevorderen op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zo zou het bevorderen van LHBTI-acceptatie ook een verplicht onderwerp moeten worden op de scholen in Caribisch Nederland.

[Bron: COC NL – Foto minister Ollongren: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?