Terug naar overzicht

COC woedend over conclusies IOC

COC Nederland is woedend over de conclusies die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vandaag trekt over de Russische anti-homowet.

Het IOC is er ‘geheel van overtuigd’ dat de Russische anti-homowet niet in strijd is met de anti-discriminatiebepalingen uit het Olympisch Handvest. Zorgen over de anti-homowet wijst het IOC van de hand.

“Die conclusie is onbestaanbaar”, stelt COC-voorzitter Tanja Ineke. “De Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en talloze regeringen hebben vastgesteld dat de wet discriminerend is en een schending van de mensenrechten van LHBT’s. Het IOC schuift deze conclusies terzijde en wordt daarmee de handlanger van de homofobe Russische regering. Wij doen een klemmend beroep op het Nederlandse IOC-lid Camiel Eurlings om hiertegen protest aan te tekenen.”

De conclusies over de Winterspelen in Sotsji werden vandaag bekend gemaakt door IOC-lid Jean-Claude Killy (zie foto rechts) tijdens een persconferentie in Sotsji. Killy is voorzitter van de Coördinatiecommissie van het IOC die moet toezien op de voorbereidingen van de Winterspelen in Sotjsi. Killy heeft tijdens de persconferentie laten weten dat Sotsji ‘helemaal klaar voor de Winterspelen’ is.

UPDATE in een bericht op haar website schrijf het IOC op vrijdag 27 september dat Jean-Claude Killy in de media verkeerd geciteerd zou zijn, en niet gezegd zou hebben dat hij ‘geheel tevreden’ is over de Russische anti-homowet zélf. Het IOC neemt echter geen afstand van de uitspraak dat het IOC er ‘geheel van overtuigd’ is dat de Russische anti-homowet niet in strijd is met de non-discriminatiebepalingen uit het Olympisch Handvest. De woede van het COC richt zich op deze laatste bewering.

Inmiddels heeft ook D66 met afschuw gereageerd op het bericht dat het IOC vindt dat de Russische anti-homowet niet botst met de anti-discriminatiebepalingen uit het Olympisch Handvest. D66-Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse zaken) en Pia Dijkstra (Sport) roepen IOC-lid Camiel Eurlings op dit aan de orde te stellen binnen het IOC. “Sporters moeten volledig zichzelf kunnen zijn. Ook tijdens de winterspelen. Zij hebben niet gevraagd om een locatie in een homovijandig land”, stelt Dijkstra.

De D66’ers willen dat minister Timmermans van Buitenlandse zaken alles op alles zet om homoseksuele sporters veilig te kunnen laten deelnemen aan de Olympische Spelen. Ook zou minister Schippers van Sport dit in Europees verband aan de orde moeten stellen. Volgens Sjoersma is de Russen ‘aanspreken op hun wet is onvoldoende’. “Er zijn zwaardere diplomatieke acties nodig. Zo zou Nederland een statenklacht tegen Rusland kunnen indienen”, vindt  Sjoerdsma.

Zie ook het commentaar van Amnesty International: Olympic Committee should be firm against homophobia

[Bronnen: COC NL, D66, IOC, AI, AP – Foto: WikiCommons – IOC-lid Killy en Poetin 2012 – Kremlin.ru]