Terug naar overzicht

COC - zekerheid van ABN AMRO over diversiteitsbeleid

In de brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO vraagt COC-voorzitter Van Dalen welke gevolgen een overname heeft voor het roze diversiteitsbeleid dat de bank voert.

In het beleid van ABN AMRO is seksuele oriëntatie expliciet opgenomen, daarmee heeft de bank een voortrekkersrol.

Medewerkers van ABN AMRO maken sinds 2001 deel uit van het Gay Bankers Network en speelt daarmee een belangrijke rol in overleg tussen verschillende Roze Bedrijfsnetwerken. COC ondersteunt deze netwerken met het Platform Homoseksualiteit en Bedrijf.

Tijdens de Amsterdam Gay Pride vaart ABN AMRO mee met een eigen boot. COC Nederland wil van ABN AMRO-topman Groenink weten of het vooruitstrevende diversiteitsbeleid na een overname gehandhaafd blijft.

Veel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen durven niet open te zijn over hun geaardheid, vertelde Van Dalen tijdens de Company Pride Conference.

ING, IBM, TNT en Philips organiseren deze conferentie in het kader van de Amsterdam Gay Pride die dit weekend voor de twaalfde keer wordt gehouden. Onderwerp van gesprek is onder andere het roze plafond.

Uit recent onderzoek van het blad Management Team blijkt dat er geen enkel openlijk homoseksueel lid van een Raad van Bestuur is. Uit het rapport ‘Gewoon Doen’ (2006) van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat een derde van de homomannen en een kwart van de lesbische vrouwen op de werkvloer niet open over de seksuele voorkeur is. Tien procent van de werkgevers vindt dat gepest worden het best kan worden voorkomen door niet openlijk uit te komen voor homoseksualiteit.

‘Onderzoek heeft geleerd dat medewerkers die openlijk homoseksueel zijn minder vaak uitvallen of ziek zijn’, aldus Van Dalen. ‘Er is dus een zakelijke reden om aandacht te besteden aan homoseksuele en lesbische medewerkers. In Nederland staat dit vergeleken met andere landen in de kinderschoenen. ABN AMRO is een van de weinige pioniers. Als een overname betekent dat het diversiteitsbeleid van ABN AMRO in de vuilnisbak belandt, dan zijn we terug bij af’.

Het COC wil daarom dat het diversiteitsbeleid door kopers van de bank wordt zeker gesteld en verder wordt uitgebouwd. Van Dalen: ‘Van de Raad van Bestuur van ABN AMRO mag worden verwacht dat ze hier waarborg voor vragen’.

Zie voor meer informatie ons dossier Bedrijfsleven