Terug naar overzicht

Colombia: toekenning adoptierecht paren van gelijk geslacht

Het Grondwettelijk Hof van Colombia heeft het adoptierecht toegekend aan paren van gelijk geslacht. Een grote overwinning voor de Colombiaanse LHBT-beweging. De katholieke kerk is verontwaardigd over dit besluit en dringt aan op een referendum.

Met zes tegen twee stemmen heeft het Grondwettelijk Hof van Colombia geoordeeld dat paren van gelijk geslacht niet uitgesloten mogen worden van het volledige recht op adoptie. Tot nu toe kwamen paren van gelijk geslacht enkel in aanmerking voor stiefouderadoptie, d.w.z. de adoptie van het biologische kind van de ene partner door de andere partner.

De rechters stellen in hun vonnis dat het adoptieverbod voor paren van gelijk geslacht een aantasting is van het ‘recht van kinderen op een volledig gezinsleven’.

Opperrechter Maria Victoria Calle liet in een persconferentie weten dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat paren van gelijk geslacht ‘net zulke goede ouders kunnen zijn als heteroseksuele ouders’. “Seksuele gerichtheid of het geslacht van een persoon zijn op zich geen aanwijzing voor een ontbrekende moraal of van lichamelijke of geestelijke geschiktheid of ongeschiktheid om een kind te adopteren”, zei Calle.

Overwinning

De uitspraak van het Hof is een grote overwinning voor de LHBT-beweging in Colombia. “Als het Grondwettelijk Hof niet voor het adoptierecht voor paren van gelijk geslacht had geoordeeld, dan zou dat grote gevolgen hebben gehad op het gezinsleven van die paren en het recht van hun kinderen om in een beschermde omgeving op te groeien”, zei Marcela Sanchez, directeur van Colombia Diversa.

Door dit vonnis wordt Colombia het 5de Zuid-Amerikaanse land dat adoptie door paren van gelijk geslacht erkend. De andere landen zijn: Argentinië, Brazilië, Frans Guyana en Uruguay.

Tijdens de rechtszitting hebben het ministerie van Volksgezondheid en het Colombiaanse Gezinsinstituut het adoptierecht voor paren van gelijk geslacht impliciet gesteund. Zij dienden documenten in op grond waarvan geoordeeld kon worden dat er voor het welzijn van kinderen geen risico’s verbonden zijn aan het opgroeien in een roze gezin en dat de seksuele gerichtheid van ouders ook geen effect heeft op de ontwikkeling van een kind.

Aanjager gelijkberechting

Het is niet de eerste keer dat een vonnis van het Grondwettelijk Hof bijdraagt aan de gelijkberechtiging van Colombiaanse LHBT’s. Het Hof oordeelde tussen 2007 en 2009 een aantal malen dat paren van gelijk geslacht vanwege het grondwettelijk verbod op discriminatie niet ongelijk behandeld mogen worden als het gaat om het erfenisrecht of het sluiten van een ziektekostenverzekering.

In 2011 oordeelden het Hof dat roze gezinnen dezelfde rechten dienen te krijgen als de gezinnen van heteroparen. Een jaar later schafte het Hof het totale bloeddonatieverbod voor mannen die seks met mannen hebben af, omdat dit beleid in strijd met de grondwet onderscheid maakte op grond van seksuele gerichtheid. In 2014 werd stiefouderadoptie door paren van gelijk geslacht door het Grondwettelijk Hof mogelijk gemaakt.

Het Grondwettelijk Hof heeft tot op heden nog geen uitspraak gedaan over de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Colombia kent wel vanaf 2013 een vorm van partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht.

Referendum

De invloedrijke Colombiaanse Rooms-Katholieke Kerk – van de ca. 50 miljoen inwoners is ongeveer 90 procent katholiek – heeft zich vrijwel direct fel tegen het vonnis van het Grondwettelijk Hof gekeerd.

Mgr. Juan Vicente Córdoba, bisschop van Fontibon, riep op tot een referendum over het adoptierecht voor paren van gelijk geslacht. “De stem van het Colombiaanse volk moet worden gehoord”, zei bisschop Córdoba. “Het Hof moet zich aan de wet houden, geen wetten veranderen.”

Volgens de prelaat worden in dit vonnis ‘de rechten van kinderen ondergeschikt gemaakt aan de rechten van volwassenen’ en bovendien brengt het vonnis ‘kinderen in gevaar’ die door een paar van gelijk geslacht opgevoed worden.

De oproep voor een referendum heeft steun gekregen vanuit de oppositie, namelijk van de conservatieve Democratische Centrumpartij, geleid door voormalig president Alvaro Uribe.

[Bron: COC NL, AFP – Illustratie Colombiaanse vlag: CC-SKopp]