Terug naar overzicht

Coming In: uit de kast komen is niet altijd een optie

Op Coming Out Dag lanceren COC Nederland, Movisie en Rutgers de website Coming In*: voor biculturele lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgender personen voor wie uit de kast komen géén optie is – bijvoorbeeld omdat zij in een omgeving leven waarin hun gevoelens niet worden geaccepteerd.

Coming In: ander perspectief op coming out

Coming In werkt aan empowerment en (zelf-)acceptatie van biculturele LHBT’s. Met Coming In agenderen COC Nederland, Movisie en Rutgers niet alleen meer aandacht voor biculterel LHBT’s, maar ook een nieuw perspectief op ‘uit de kast komen’.

Voor biculturele LHBT’s is dit namelijk niet altijd een optie, want, zoals BeyonG Veldkamp, winnares van de Jos Brink innovatieprijs, het verwoordt: “In de Surinaamse cultuur is het moeilijk om uit de kast te komen; je komt niet alléén uit de kast, je komt met je hele familie uit de kast.”

Met Coming In ondersteunen COC Nederland, Movisie en Rutgers de empowerment van biculturele LHBT’s. Coming In staat daarbij voor een ander perspectief op ‘coming out’; jezelf kunnen zijn als (biculturele) LHBT, dát is waar het om gaat.

Biculturele LHBT’s

LHBT-zijn ligt in biculturele kringen vaak nog gevoelig. Waar 91% van de autochtone Nederlanders vindt dat homomannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen, ligt dat percentage lager in Surinaams-Nederlandse (86%), Antilliaans-Nederlandse (84%), Marokkaans-Nederlandse (62%) en Turks-Nederlandse (54%) kringen (SCP, 2014).

LHBT-jongeren die opgroeien in biculturele of sterk religieuze kringen, kunnen behoorlijk in de problemen komen, wanneer zij zelf, hun familie, omgeving of geloof hun gevoelens niet accepteren.

Ambassadeurs

Zichtbare rolmodellen zijn een belangrijke factor in de (zelf-)acceptatie van biculturele LHBT’s en hun omgeving. Vandaar dat Coming In werkt met ambassadeurs.

In de woorden van de zangeres Shary-An, ambassadeur: “Veel biculturele LHBT-jongeren twijfelen tussen hun eigen gevoelens en de opvattingen van hun familie, omgeving of geloof. Voor hen is het belangrijk om te weten dat er anderen zijn zoals zij. Als ambassadeur wil ik laten zien dat ze er niet alleen voor staan en zo bijdragen aan de acceptatie van biculturele LHBT-jongeren in Nederland!”

Coming In

Coming In is een samenwerkingsverband van COC Nederland, Movisie, Rutgers, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Met Coming In wordt de emancipatie en positie van biculturele LHBT’s ondersteund en versterkt, door onderling contact, ontmoeting en empowerment te bevorderen, en vrijwilligers en professionals in het sociale en zorg domein toe te rusten om goede ondersteuning te bieden.

 

*deze website bestaat niet meer; de informatie is sinds 2019 te vinden op de websites www.respect2love.nl en www.switchboard.nl.

[Bron/Foto: Coming In]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!