Terug naar overzicht

Congres over discriminatie van LHBT-vluchtelingen

COC Midden-Nederland organiseert in Utrecht op donderdag 20 juni – Internationale Dag van de Vluchteling – een congres over de problemen van LHBT-asielzoekers in Nederland en vooral ook over de initiatieven die er zijn om verbetering in deze situatie te bewerkstelligen.

In veel landen worden lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) zo ernstig bedreigd dat zij genoodzaakt zijn te vluchten omdat hun leven gevaar loopt. Anno 2013 is homoseksualiteit nog in 76 landen strafbaar; in 5 landen staat er zelfs de doodstraf op. Maar ook eenmaal in het veilige en tolerante Nederland stopt de discriminatie niet. Andere asielzoekers (waaronder landgenoten) dwingen LHBT-asielzoekers vaak om hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit voor de buitenwereld te verzwijgen. COA-medewerkers herkennen de problematiek vaak niet en weten niet goed hoe ze er mee om moeten gaan. 

Aan het congres in het stadhuis van Utrecht op donderdag 20 juni a.s. wordt medewerking verleend door Hivos, COA, Vluchtelingenwerk Nederland en COC Nederland.

Ook asielzoekers zelf komen aan het woord om te vertellen over de situatie in hun land van herkomst en de opvang in Nederland.

Het congres is bedoeld voor mensen die via hun professionele of vrijwilligerswerk betrokken zijn bij de opvang, begeleiding of advisering van LHBT-vluchtelingen in Nederland, om hen te informeren over de stand van zaken  en om hen kennis te laten maken met Cocktail, het maatjesproject van COC Midden-Nederland ten behoeve van LHBT vluchtelingen en asielzoekers. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

CONGRES  ‘Discriminatie van LHBT-vluchtelingen tijdens asielprocedure en verblijf opvangcentra’
Datum: donderdag 20 juni 2013 – 12.30-17.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Utrecht – Korte Minrebroederstraat 2
Aanmelden is verplicht en kan via deze LINK naar de site van COC Midden-Nederland.

In de avonduren organiseert Cocktail een workshop met andere LHBT-organisaties in Nederland (o.a. COC-lidverenigingen) met als doel om een landelijk (maatjes)netwerk op te zetten.

Cocktail is in 2009 gestart naar aanleiding van verzoeken van hulpverleningsorganisaties of het COC iets kon bieden ten behoeve van de sterk geïsoleerde LHBT-vluchtelingen. Het doel van Cocktail is om het isolement van LHBT-vluchtelingen in Nederland te doorbreken en een veilige omgeving te creëren. Momenteel zijn er zo’n 15 vrijwilligers en 15 koppels actief. Daarnaast organiseert Cocktail regelmatig gezamenlijke activiteiten.

[Bron: COC Midden-Nederland – Illustratie: COC NL]