Terug naar overzicht

Corine van Dun Fonds voor transgendergelijkheid gelanceerd

Tijdens het afscheid van TNN-voorzitter Corine van Dun, afgelopen donderdag 9 november werd het Corine van Dun Fonds gelanceerd. Met dit fonds wil Transgender Netwerk Nederland (TNN) lokale transgender initiatieven ondersteunen die direct gericht zijn op sociale acceptatie van transgender personen in hun regio.

Het gebrek aan acceptatie in de samenleving heeft directe gevolgen voor het welzijn en participatie van transgender personen. Uit de SCP-publicatie Transgender personen in Nederland (2017) blijken veel transgender personen in een kwetsbare positie te zitten.

In vergelijking met de algemene bevolking zitten zij veel vaker thuis zonder werk (41% tegenover 62%), hebben een laag inkomen (53% vs 30%), en wonen vaker alleen (50% vs 17%). Gevoelens van onveiligheid, eenzaamheid en psychische problemen komen onder deze groep veel voor.

Zichtbaarheid

Om dit allemaal te veranderen is er nog veel werk te verzetten en daar wil het Corine van Dun Fonds ondersteuning aan geven.

Kleinschalige initiatieven van onderop en verspreid door het land zijn voor dit werk onontbeerlijk: zij kunnen lokaal transgender personen met elkaar in contact brengen door ontmoetingen te faciliteren.

Hiernaast kunnen zij ook de acceptatie van transgender personen in hun eigen regio verbeteren door uitsluitingsmechanismen in samenleving en overheid te agenderen, voorlichtingen aan instellingen en organisaties te geven of op een andere wijze, met kunst en cultuur of in de publieke ruimte, de zichtbaarheid van deze groep vergroten.

Uit onderzoek weten we immers dat het in contact treden met mensen van buiten je eigen groep, goed werkt om opvattingen te veranderen. Lokale transgender initiatieven die met bepaalde activiteiten ook naar buiten treden zijn daarvoor onontbeerlijk.

Bewustzijn

Het Corine van Dun Fonds is specifiek gericht op het bevorderen van maatschappelijke acceptatie van transgender personen: met dit fonds wil TNN projecten van transgender personen ondersteunen die ten doel hebben het bewustzijn van cisgender (niet-transgender) personen te vergroten.

Steun dit fonds met een donatie. De projectaanvragen voor dit fonds kunnen gedaan worden via [email protected] (voor de criteria zie HIER). De bijdrage van het Corine van Dun fonds zal maximaal 750 euro per activiteit zijn en moet substantieel zijn voor het project/de activiteit.

[Bron/Illustraties: TNN]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!