Terug naar overzicht

D66: 'Blokkeer doodstraf voor homoseksuelen Oeganda'

‘De minister zegt in zijn mensenrechtennotitie de rechten van homoseksuelen wereldwijd prioriteit te willen geven. Nu moet blijken wat die woorden waard zijn, want zijn inzet nu is meer dan noodzakelijk’, zegt Pechtold.

Internationale druk helpt

D66 vroeg al eerder aandacht voor geweld tegen homoseksuelen in Oeganda. D66-europarlementariër Marietje Schaake maakte zich al meermaals sterk voor internationale actie tegen de anti-homo wetgeving.

Het Oegandese parlement stemt echter mogelijk deze week al over de wet. Indien deze wordt aangenomen, betekent dit niet alleen de doodstraf voor homoseksuelen, maar bijvoorbeeld ook een forse gevangenisstraf voor mensen die verzwijgen dat een familielid een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht.

‘Oeganda heeft dit wetsvoorstel eerder in de ijskast gezet onder druk van onder meer de EU en de VS’, zegt Schaake. ‘Daaruit blijkt wel dat internationale druk kan helpen om dit soort vreselijke wetten te blokkeren. De EU zou moeten overwegen begrotingssteun aan Oeganda te stoppen als de wet toch wordt aangenomen’.

Gelijke rechten

De rechten van homo’s worden in liefst 85 landen, waaronder 37 Afrikaanse, nog altijd stelselmatig geschonden.

‘Discriminatie van homoseksuelen is anno 2011 helaas in veel landen nog aan de orde van de dag, vaak zelfs door wetten gelegitimeerd’, zegt Pechtold. ‘Nederland liep altijd voorop in de strijd voor gelijke rechten van homoseksuelen en lesbiennes, maar ook van biseksuelen en transgenders. Het is van groot belang dat we die strijd intensief blijven voeren’.

Volgens Pechtold moet Rosenthal onder meer de hoogste vertegenwoordiger van Oeganda in Nederland zijn ernstige zorgen overbrengen en tevens nagaan in hoeverre relevante ngo’s in Oeganda ondersteund moeten worden. Ook moet hij zich er binnen de VN en EU hard voor maken dat die organisaties Oeganda nadrukkelijk wijzen op de geratificeerde mensenrechtenverdragen.

Zie voor meer informatie ons dossier Afrika.