Terug naar overzicht

Debat over weigerambtenaren - AFGELAST

UPDATE – AFLASTING van het debat over weigerambtenaren dat De Balie op 5 maart a.s. zou organiseren. 

Persoonlijke omstandheden spelen daarbij een rol, maar bovendien is De Balie gebleken dat het onderwerp moeilijk te koppelen is aan een publiek. “De weigerambtenaren en gelijkgestemden wonen niet in de Randstad en komen niet in De Balie. En de mensen die door weigerambtenaren gediscrimineerd worden hebben deze strijd waarschijnlijk al jaren geleden gestreden”, aldus een woordvoerder van De Balie over het annuleren van het debat.

Aanleiding is het recente vonnis van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over het ontslag van de Britse weigerambtenaar Lilian Ladele en het voornemen van het kabinet om (op termijn) een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar in ons land.

Centrale vraag is: gaat de verplichting van een (bijzondere) ambtenaar van de burgelijke stand om elk huwelijk te voltrekken – ook als het gaat om een huwelijk van een paar van gelijk geslacht – vóór het ‘recht op gewetensbezwaren’?

Gelijkheid voor de wet is altijd inzet van politieke en maatschappelijke strijd. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaalde recent dat het ontslag van een Britse weigerambtenaar terecht was. Een werkgever mag het recht van de ambtenaar om zijn geloof uit te dragen afwegen tegen het recht van de burger om zonder onderscheid behandeld te worden. Heeft deze uitspraak gevolgen voor Nederland? In Nederland tekenden negen politieke partijen het Roze Stembusakkoord. Ze beloofden binnen een jaar een einde te maken aan de weigerambtenaar. Ook staat er in het regeerakkoord dat gemeenten geen nieuwe weigerambtenaren mogen benoemen. Maar dienen zittende weigerambtenaren ontslagen te worden?De Nederlandse grondwet bepaalt: ‘Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar’. Hebben ambtenaren recht op waardigheid en erkenning van gewetensbezwaren of geloofsovertuiging? Waarom lijkt er weinig begrip te zijn voor de trouwambtenaar die zich beroept op zijn gewetensbezwaar? Gaat de verplichting van een ambtenaar om elk huwelijk te voltrekken, vóór het recht op gewetensbezwaar? Ja, de overheid mag het recht van de ambtenaar om zijn geloof uit te dragen afwegen tegen het recht van de burger om zonder onderscheid behandeld te worden. Maar is dit ook wenselijk? Moet de overheid aangespoord worden om weigerambtenaren te verbieden? Een avond over de pragmatische, ideologische en juridische afwegingen van individuele rechten, plichten en maatschappelijke belangen. 
Wat is daarop uw antwoord? – debat over weigerambtenaren
Deelnemers:
– Roelof Bisschop – Tweede Kamerlid voor de SGP 
– Gerard Schouw – Tweede Kamerlid voor D66
– Adrie Schot – bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand in Hardinxveld-Giessendam, Nieuw-Lekkerland, Liesveld en Graafstroom; principieel tegen het voltrekken van een huwelijk van een paar van gelijk geslacht
– Hélène Faasen – notaris; trad samen met haar echtgenote op 1 april 2001 als een van de eerste vier homoseksuele stellen in het huwelijk
Datum: 5 maart 2013 – vanaf 20.00 uur
Locatie: De Balie – in de Salon (kleine zaal), Kleine Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam
 
[Bron: De Balie]