Terug naar overzicht

Debat Tweede Kamer over voortgang LHBT-beleid

Donderdag 13 maart debatteert de Tweede Kamer met minister Jet Bussemaker (OCW) over de voortgang van het LHBT-beleid. Het COC stuurde de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat een brief en sprak met verschillende Tweede Kamerleden.

Het COC dringt er onder meer op aan dat de Onderwijsinspectie gaat onderzoeken of scholen daadwerkelijk aan de slag gaan met verplichte LHBT-voorlichting. VVD en D66 dienden daarover vorig jaar een motie in, maar de minister van OCW liet onlangs weten dat ze een dergelijk onderzoek niet zal laten uitvoeren. Ook stelt het COC voor om voorlichting over LHBT’s verplicht te stellen op docentenopleidingen. Goed getrainde docenten kunnen immers betere voorlichtingslessen geven. Het COC wil verder dat MBO-leerlingen voorlichting over LHBT’s krijgen.

In haar brief aan de Kamer vraagt het COC ook om een spoedig einde aan de patiëntenstop die het VU Medisch Centrum in januari afkondigde voor transgenderzorg. Het VUmc heeft de afgelopen maanden al meer dan 170 transgenders de deur moeten wijzen. Het COC bepleit ook dat de behandeling van ‘secundaire geslachtskenmerken’ (borstconstructie, gezichtsontharing, etc.) weer vergoed wordt.

Mede naar aanleiding van recente incidenten in Amersfoort en Assen, waar LHBT’s werden weggepest uit hun eigen buurt, pleit het COC er voor dat de bestrijding van (LHBT-) discriminatie een officiële politieprioriteit wordt. Ook wil het COC dat er in heel Nederland zogenaamde ‘Roze in Blauw’-teams komen, die zich specifiek bezighouden met bestrijding van LHBT-discriminatie.

Het COC spreekt in de brief haar waardering uit voor de initiatieven op het gebied van LHBT-emancipatie die door minister Bussemaker in gang zijn gezet en voor het feit dat de minister nadrukkelijk uitspreekt dat emancipatie nooit af is en doorlopend onderhoud behoeft.

Voor belangstellenden: het Kamerdebat is van 14.30-17.30 uur in de Thorbeckezaal in het gebouw van de Tweede Kamer en kan live gevolgd worden via Tweede Kamer-site.

Zie HIER de brief van het COC voorafgaande aan dit debat naar de Tweede Kamer stuurde.

[Bron: COC NL – Foto Tweede Kamer AO LHBT-emancipatie 13 maart 2014: COC NL-PhT]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!