Terug naar overzicht

Diep triest kabinetsbesluit over meeroudergezinnen

Het is diep triest dat het kabinet meeroudergezinnen zo in de kou laat staan. Dat zegt COC Nederland in reactie op het besluit van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om geen meerouderschapswet in te dienen. Het COC roept VVD, D66 en andere partijen op om hun belofte na te komen en op korte termijn alsnog voor zo’n wet te zorgen.

“Ik vind het diep triest dat het kabinet meeroudergezinnen zo in kou laat staan. Ieder kind heeft recht op een goede juridische band met zijn ouders, of dat nou één, twee, drie of vier ouders zijn”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

“Er ligt een kraakhelder advies van een staatscommissie en een twee derde meerderheid van de Kamer heeft ons beloofd om meerouderschap te regelen. Ik kan dit besluit van minister Dekker niet anders uitleggen dan als politieke koehandel over de ruggen van meeroudergezinnen. Ik reken er op dat VVD, D66 en andere partijen dat rechtzetten en alsnog op korte termijn voor een meerouderschapswet zorgen.”

De lijsttrekkers van coalitiefracties VVD, D66 en zes andere partijen – samen goed voor een twee derde meerderheid in de Kamer – beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord van 2017 om meerouderschap en meeroudergezag snel bij wet te regelen. In 2016 riep de staatsscommissie Herijking Ouderschap het kabinet unaniem op om meerouderschap en meeroudergezag in het belang van het kind bij wet te regelen.

Toch maakte het minister Dekker op vrijdag 12 juli bekend alleen een zeer beperkte vorm van meeroudergezag (‘deelgezag’) mogelijk te willen maken. Daarmee zijn de juridische problemen voor meeroudergezinnen verre van opgelost.

Pijnlijk

“Met dit voorstel mogen de ouders straks bijvoorbeeld wel mee naar een klasseavond, maar het kind wordt wees als zijn twee officiële ouders overlijden. Ik vind dat onacceptabel”, aldus COC-voorzitter Oosenbrug.

Oosenbrug wijst er verder op dat, omdat het kabinet meerouderschap niet regelt, ouders aan hun kind moeten uitleggen dat hun derde of vierde pappa of mama officieel niets van ze is, en hoe pijnlijk dat is. Ook loopt het kind allerlei financieel voordeel mis, bijvoorbeeld omdat het veel meer belasting betaalt over een studiebijlage, schenking of erfenis. Het kabinet schetst in haar brief aan de Kamer nog een reeks andere nadelen voor kinderen in meeroudergezinnen van het niet invoeren van een meerouderschapswet, onder meer op het gebied van nabestaandenuitkeringen, wezenpensioen en het gebrek aan geboorteverlof voor de ouders.

Steeds meer kinderen groeien vanaf de geboorte op bij drie of vier ouders. In praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om een lesbisch paar en een homoman of homopaar en hun kinderen. De band van deze kinderen met hun derde en vierde ouder wordt nu op geen enkele manier wettelijk beschermd of erkend.

Staatscommissie

De staatscommissie Herijking Ouderschap, die de regering in 2014 instelde, adviseerde in 2016 om meerouderschap en meeroudergezag volledig wettelijk te regelen en stelde een concept-wet op. Volgens de staatscommissie is het in het belang van kinderen in meeroudergezinnen dat de feitelijke situatie waarin zij opgroeien juridisch goed beschermd wordt. Ouder en kind moeten waar mogelijk tijdens het opgroeien wettelijk met elkaar verbonden blijven.

Een staatscommissie is de hoogste adviescommissie die de regering kan instellen. De staatscommissie Herijking Ouderschap bestond uit tien professoren en deskundigen met expertise op o.a. het gebied van kinderrechten, pedagogiek en privaatrecht.

Uit aanvullend onderzoek van de regering blijkt dat kinderen in meeroudergezinnen het ‘vanzelfsprekend en niet bijzonder’ vinden om bij drie of vier ouders op te groeien. In totaal liet het kabinet de afgelopen jaren zeven onderzoeken doen naar meerouderschap en –gezag, die alle positief uitvielen.

Jarenlang pleidooi

COC en Meer dan Gewenst pleiten al negen jaar voor een meerouderschapswet. In 2017 beloofden acht politieke partijen in COC’s Regenboog Stembusakkoord om dat snel te regelen. De kwestie leidde tot een conflict in de kabinetsformatie van 2017.  Met een opinieartikel in de Volkskrant, een boot met meeroudergezinnen, spandoeken langs de route en veel media aandacht voerden COC en Meer dan Gewenst tijdens Pride Amsterdam 2018 actie voor een snelle invoering van meerouderschap.

Draagmoederschap

Minister Dekker zal het advies van de staatscommissie om een draagmoederschapsregeling op te stellen wel uitvoeren, zo schrijft hij aan de Kamer. COC en Meer dan Gewenst zijn vóór een dergelijke regeling en positief over dit besluit van de minister. Wetgeving creëert optimale zekerheid voor kind, draagmoeder en ouders en voorkomt dat wensouders noodgedwongen hun toevlucht zoeken tot het buitenland waar zaken minder goed geregeld zijn.

[Bron: COC NL – Foto minister Dekker: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?