Terug naar overzicht

Donatie Oranje Fonds voor COC-project LHBT’s met verstandelijke beperking

COC Nederland heeft een donatie van € 25.000,– ontvangen van het Oranje Fonds voor het ondersteunen van Zonder Stempel, een project voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) met een verstandelijke beperking. Het COC zal dit project uitvoeren in samenwerking met belangenvereniging LFB en Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg.

zonder-stempel-coc-lfb-vilans-kleinMet deze bijdrage gaat Zonder Stempel zich inzetten op verbinding met en het sensitiveren van professionals uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een van de meest kwetsbare groepen in de LHBT-gemeenschap is de groep mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat hierbij om een groep van zo’n 138.000 mensen. Mensen met een licht verstandelijke beperking en een andere seksuele gerichtheid of genderidentiteit dan de meeste Nederlanders, behoren twee keer tot een minderheid in onze samenleving. Zij geven aan hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit vaak als een dubbele beperking te ervaren.

COC Nederland vind het belangrijk dat er aandacht is voor deze groep in de zorg én in de LHBT-gemeenschap. Vanuit eigen middelen zal ingezet worden op het versterken van het landelijk aanbod voor de doelgroep door het uitwisselen van ervaringen en best practices tussen de groepen, het verhogen van de kwaliteit en gemeenschapsopbouw.

De ontmoetingsgroepen in het land zijn cruciaal bij de ondersteuning van de doelgroep. Bij de COC-lid verenigingen vinden nu maandelijks activiteiten voor de doelgroep plaats. Hierbij zijn tientallen vrijwilligers betrokken. Vaak zetten zij zich al jaren in zonder dat zij daarvoor veel terugkrijgen. Daar tegenover staat het enorme plezier en geluk dat de doelgroep vindt bij de activiteiten. Vaak kleinschalig, beschermd, regelmatig, vertrouwd en met liefde, zorg en aandacht georganiseerd komt de doelgroep bij elkaar. Wellicht de meest onzichtbare activiteit van de federatie COC Nederland, maar zeker één die een grote plaats inneemt in het leven van de doelgroep van verstandelijk beperkte LHBT’s.

oranje-fonds-logo-en-themaregel

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcodeloterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

[Bron: Oranje Fonds/Zonder Stempel – Foto Zonder Stempel: Café Oké COC Zwolle]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!