Terug naar overzicht

Donner weigert gesprek over weigerambtenaar

‘Het feit dat minister Donner zelfs niet naar onze argumenten wil luisteren, stemt buitengewoon somber over het komende regeringsstandpunt’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. Bergkamp verwijst ook naar recente antwoorden op Kamervragen van SGP en ChristenUnie, waarin minister Donner aangeeft dat ambtenaren mogen blijven weigeren om paren van gelijk geslacht te trouwen.

Algemene Politieke Beschouwingen

De COC-voorzitter roept politieke partijen op om de weigerambtenaren-kwestie aan de orde te stellen tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Regeringspartij VVD en gedoogpartij PVV toonden zich, evenals tal van oppositiepartijen, bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 tegenstander van weigerambtenaren. Volgens Bergkamp is voortzetting van het weigerambtenarenbeleid niet in lijn met het regeerakkoord, waarin staat dat de regering zich in zal inzetten voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).

Tijdens een overleg over het Emancipatiebeleid in juni 2011 beloofde minister Van Bijsterveldt (CDA, OCW), op aandringen van de VVD en diverse andere partijen, dat het kabinet in oktober een reactie zou geven op een advies van de Commissie Gelijke Behandeling. Daarin wordt aanbevolen om met een wettelijke regeling een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schaarde zich achter dit advies.

COC Nederland voert al jaren actie tegen het fenomeen weigerambtenaar. Het COC zette die boodschap kracht bij met een grootschalige publieksactie tijdens Amsterdam Gay Pride in augustus.

‘Tien jaar na openstelling van het huwelijk moet er een einde komen aan het fenomeen weigerambtenaar’, meent Bergkamp. ‘Net zoals het onacceptabel is dat een ambtenaar weigert om paren met een ander geloof te huwen, zou het ondenkbaar moeten zijn dat ambtenaren weigeren om paren van gelijk geslacht te trouwen. Anders dan minister Donner, is ons gebleken dat ook veel CDA’ers daar inmiddels zo over denken’. Bergkamp wijst er op dat het kabinet vooralsnog zelfs toestaat dat gemeenten nieuwe weigerambtenaren benoemen.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.